ورود به سایت

اعضای انجمن علمی روانشناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:24 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ نسترن محمدی دبیر
۲ سارا حسین‌زاده نائب دبیر
۳ سروش کریمی عضو اصلی
۴ پارسا قاسمی‌زاد عضو اصلی
۵ حسین طاهری عضو اصلی
۶ صغری باقرپور عضو علی‌البدل
۷ محمدعلی وزیری عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر اکبر عطادخت

عملکرد انجمن علمی روانشناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:24 | 

عملکرد انجمن علمی روانشناسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی ارتباط موفق و مؤثر دانشکده‌ای سالن آمفی تئاتر ۹۸/۸/۲۷
فعالیت آموزشی  کارگاه مونته سوری استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۸/۲۸
رویداد علمی نشست دانشجویی تحصیلات آکادمیک دانشگاهی دفتر انجمن علمی ۹۸/۹/۲
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی بازتوانی در شکست‌های عاطفی استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۹۱۲
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی مهارت‌های کنترل خشم استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۹/۱۳
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی SPSS دانشکده‌ای اتاق سایت دانشکده علوم‌تربیتی ۹۸/۹/۱۶
فعالیت آموزشی کارگاه مقاله‌نویسی دانشگاهی سالن بصیرت ۹۸/۹/۲۳
رویداد علمی آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی روانشناسی دانشکده‌ای آزمایشگاه دانشکده علوم‌تربیتی ۹۸/۹/۲۳
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی فراتحلیل دانشگاهی اتاق سایت دانشکده علوم‌تربیتی ۹۸/۹/۲۴
فعالیت آموزشی کارگاه پروپوزال‌نویسی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۹/۲۴
رویداد علمی مسابقه پژوهشی روش تحقیق استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۹/۲۴
رویداد علمی تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۹/۲۵
فعالیت آموزشی کارگاه اخلاق پژوهشی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۹/۲۶
رویداد علمی نشست تخصصی کاهش تصادفات رانندگی در اردبیل استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۱۰/۱۶