ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تربیت بدنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:20 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ حسن مهرزاد دبیر
۲ حامد خیراللهی نائب دبیر
۳ مسعود کمالی عضو اصلی
۴ علی یادگاری عضو اصلی
۵ سعید  نوری‌نسب عضو اصلی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محسن برغمدی

عملکرد انجمن علمی تربیت بدنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:20 | 

عملکرد انجمن علمی تربیت‌بدنی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
رویداد علمی همایش پیاده‌روی دور دریاچه شورابیل به مناسبت هفته پژوهش دانشگاهی دریاچه شورابیل ۹۸/۸/۳
رویداد علمی اردوی پیاده‌روی و جنگل‌نوردی مشه‌سویی دانشگاهی مشه‌سویی ۹۸/۸/۱۷
رویداد علمی مسابقه والیبال درون دانشگاهی دانشجویان پسر دانشگاهی مجموعه ورزشی تربیت‌بدنی ۹۸/۹/۲
رویداد علمی مسابقه هندبال درون دانشگاهی دانشجویان پسر دانشگاهی مجموعه ورزشی تربیت‌بدنی ۹۸/۹/۷
گفت وگوی علمی و تخصصی مناظره علمی درخصوص بازار کار تربیت‌بدنی دانشگاهی اتاق انجمن علمی ۹۸/۹/۷
فعالیت آموزشی کارگاه توانبخشی شانه استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۱۲
فعالیت آموزشی کارگاه تغذیه ورزشی دانشگاهی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۱۶
فعالیت آموزشی کارگاه ماساژ ورزشی استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۱۷
فعالیت آموزشی کارگاه آسیب ACL در ورزشکاران استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۱۸
فعالیت آموزشی کارگاه آشنایی با ماکرومغذی‌ها و اصول مصرف آنها استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۱۹
رویداد علمی دومین نشست علمی متخصصین فیزیولوژی ورزشی استان اردبیل استان سالن بصیرت ۹۸/۹/۲۳
فعالیت آموزشی کارگاه استعدادیابی ورزشی استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۲۴
رویدادعلمی مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاه کشوری خانه کشتی جابر عباس‌زاده ۹۸/۹/۲۵
فعالیت آموزشی کارگاه روش‌های کاهش وزن و چربی سوزی استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۲۷
رویداد علمی مسابقات جودو دانشجویان دانشگاه کشوری خانه جودو استان اردبیل ۹۸/۱۰/۲