ورود به سایت

اعضای انجمن علمی هنر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:58 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ محمدرضا صفری دبیر
۲ فاطمه شعبانی نائب دبیر
۳ زهرا مقدسی عضو اصلی
۴ کبری پور‌عباس عضو اصلی
۵ زهرا بایرامی عضو اصلی
۶ مرضیه عظیمی عضو علی‌البدل
۷ سیده رعنا قبله عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای فریدون حسن‌خانی قوام

عملکرد انجمن علمی هنر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:58 | 

عملکرد انجمن علمی هنر


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی ورکشاپ شناخت ابزار و تکنیک‌های آبرنگ دانشگاهی کارگاه هنر ۹۸/۹/۲۵
فعالیت آموزشی ورکشاپ نقاشی پاستل دانشگاهی کارگاه هنر ۹۸/۹/۲۶