ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مدیریت گردشگری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:56 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ فرشاد نادری دبیر
۲ زهرا گودینی نائب دبیر
۳ فاطمه زارع عضو اصلی
۴ زینب باباپور عضو اصلی
۵ پوریا روحی عضو اصلی
۶ نیلوفر عرفانی عضو علی‌البدل
۷ رضا مهد‌لو عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر ولی نعمتی

عملکرد انجمن علمی مدیریت گردشگری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:56 | 

عملکرد انجمن علمی مدیریت گردشگری


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ارتباطات و همکاری‌های علمی تودیع و معارفه اعضای انجمن علمی مدیریت گردشگری دانشکده‌ای سالن استاد رضا سیدحسینی ۹۸/۸/۲۵
رویداد علمی نقش تحریم‌ها در پیشرفت یا پسرفت صنعت گردشگری دانشگاهی سالن استاد رضا سیدحسینی ۹۸/۹/۱۸