ورود به سایت

اعضای انجمن علمی جغرافیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:44 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ فرناز عالی‌زاده دبیر
۲ محمد‌علی اسماعیل‌پور نائب دبیر
۳ ذکیه حاجی‌زاده عضو اصلی
۴ مصطفی بنفشه عضو اصلی
۵ اوین محمدی عضو اصلی
۶ فرزانه دلیرسین عضو علی‌البدل
۷ فرناز دشتی عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر منصور رحمتی

عملکرد انجمن علمی جغرافیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:44 | 

عملکرد انجمن علمی جغرافیا


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
تولید و نشر محتوای علمی انتشار شماره دوم فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی _ برنامه‌ریزی دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی تابستان ۹۸