ورود به سایت

اعضای انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:22 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ نیره آذری نمین دبیر
۲ زهرا اسمعلی‌پور نائب دبیر
۳ لیلا آقازاده عضو اصلی
۴ زینب مطهری عضو اصلی
۵ مونا فرمانده‌بحری عضو اصلی
۶ مریم صادقی عضو علی‌البدل
۷ ساناز عطا‌پور عضو علی‌البدل

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر افسانه سعید اختر

عملکرد انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:22 | 

عملکرد انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری