ورود به سایت

معرفی مراحل اداری معاونت دانشجویی

زیر خدمت مربوط به بخش :
 • اسکان مهمانان تابستان در خوابگاه های دانشجویی سوئیتی :
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به خوابگاه
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ مشاهده اطلاعیه اسکان تابستانی از سایت دانشگاه متقاضی ***** ***** ۵ دقیقه
  ۲ پرداخت هزینه اسکان از طریق سامانه واریز هزینه اسکان تابستانی در میز خدمت الکترونیکی متقاضی ***** ***** ۵ دقیقه
  ۳ هماهنگی با مسئول خوابگاه امور خوابگاهی مسئول خوابگاه ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۹
  ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵
  ۵ دقیقه
  **********
  اسکان مهمانان تابستان در خوابگاه های دانشجویی کوثر:
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به خوابگاه 
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ ثبت نام در سامانه اسکان مسافران تابستانی ویژه خانواده دانشجویان و دانشگاهیان متقاضی **** **** ۵ دقیقه
  ۲ هماهنگی با مسئول خوابگاه مدیریت امور دانشجویی مسئول خوابگاهها ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۹ ۵ دقیقه
   
  **********
  درخواست اسکان موقت:
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به خوابگاه
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ ثبت درخواست اسکان موقت برای دانشجویان جاری در سیستم گلستان طبق راهنمای موجود در میز خدمات الکترونیکی دانشجو دانشجو **** ۵دقیقه
  ۲ تماس با مسئول خوابگاه برای تأیید اسکان امور خوابگاههای خواهران یا برادران کارشناس خوابگاه ۵دقیقه
  ۳ واریز هزینه اسکان از طریق سیستم گلستان طبق راهنمای موجود در میز خدمات الکترونیکی دانشجو دانشجو ۵دقیقه
   رزرو خوابگاه : 
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به خوابگاه مربوط به خوابگاه
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ مراجعه به میزخدمات الکترونیکی و مشاهد راهنمای نحوه واگذاری خوابگاه دانشجو **** ***** ۵ دقیقه
   
 •  
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به وام قرض الحسنه دانشجویی
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ مراجعه حضوری به اتاق معاونت فرهنگی معاونت فرهنگی معاون ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۱۷ ۵ دقیقه
  ۲ درخواست وام از طریق سیستم گلستان طبق راهنمای موجود در میز خدمات الکترونیکی دانشجو **** *** ۵ دقیقه
  ۳ واریز به حساب دانشجو پس از تایید درخواست هر هفته روزهای چهارشنبه مدیریت امور دانشجویی مسول صندوق ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۳ یک ساعت

جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت کار دانشجویی و واریز هزینه
ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
۱ ثبت درخواست کار دانشجویی در سیستم گلستان طبق راهنمای موجود در میزخدمات الکترونیکی در بازه زمانی تعیین شده دانشجو ** *** ۵ دقیقه
۲ تایید درخواست و ارسال به واحد مربوطه توسط کارشناس مدیریت امور دانشجویی مسئول میز خدمت ۰۴۵۱۳۱۵۰۵۲۹۷ ۵ دقیقه
۳ ارسال کار به دانشجو توسط کارشناس دانشکده کارشناس آموزش دانشکده مربوطه کارشناس شماره تماس موجود در دفترتلفن آنلاین ۲۰ دقیقه
۴ تایید انجام کار توسط کارشناس در آخر هر ترم کارشناس آموزش دانشکده مربوطه کارشناس شماره تماس موجود در دفترتلفن آنلاین ۲۰ دقیقه
۵ واریزی هزینه به حساب دانشجو توسط امور مالی دانشکده مربوط عامل مالی دانشکده مربوطه عامل مالی شماره تماس موجود در دفترتلفن آنلاین یک روز کاری
 
 • گردش کار ارائه خدمات مشاوره ای :


گردش کار ارائه خدمات درخواست جعبه کمک های اولیه :
 
 •     جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت اجاره زمین و سالنهای ورزشی دانشگاه 
  مدارک مورد نیاز:  قراردادنامه تکمیل شده و فیش واریزی هزینه اعلام شده بعلاوه درخواست کتبی متقاضی
   
  ردیف عنوان مرحله واحد سازمانی مسئول انجام هر مرحله شماره تلفن انجام دهنده خدمت مدت زمان انجام
  ۱ دانلود فرم قرارداد اجاره اماکن ورزشی دانشگاه از میز خدمت معاونت دانشجویی توسط شخص یا ارگان متقاضی و تکمیل و عودت آن به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  
  -
   
  -
   
  -
  ۲ بررسی و اعلام موافقت یا عدم موافقت به فرد یا ارگان متقاضی مدیریت تربیت بدنی  
  ۳۳۵۲۰۲۵۶
  یک روز
  ۳  
  امضاء قرارداد در صورت موافقت
   
  مدیریت تربیت بدنی
   
  ۳۳۵۲۰۲۵۶

   
   
  یک ساعت
  ۴ نامه به حراست و هماهنگی لازم با نگهبانی دانشگاه و مسئول سالن ورزشی
   
   
  کارشناس تربیت بدنی
   
  ۳۳۵۲۰۲۵۶

   
   
  یک ساعت