ورود به سایت

برگزاری مانور ایمنی و تخلیه اضطراری در مواقع بروز بحران در خوابگاههای دانشجویی خواهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ - 08:31 | 
برگزاری مانور ایمنی و تخلیه اضطراری در مواقع بروز بحران به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در مجموعه خوابگاههای دانشجویی خواهران


برگزاری کارگاه آموزشی امداد و نجات، کمکهای اوّلیه و اطفاء حریق توسط کارشناسان محترم هلال احمر و آتش نشانی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در م

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ - 08:27 | 
برگزاری کارگاه آموزشی امداد و نجات، کمکهای اوّلیه و اطفاء حریق توسط کارشناسان محترم هلال احمر و آتش نشانی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در مجموعه خوابگاههای دانشجویی خواهران
 

برگزاری کارگاه آموزشی امداد و نجات، کمکهای اوّلیه و اطفاء حریق در خوابگاههای دانشجویی برادران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ - 08:21 | 
برگزاری کارگاه آموزشی امداد و نجات، کمکهای اوّلیه و اطفاء حریق توسط کارشناسان محترم هلال احمر و آتش نشانی در خوابگاههای دانشجویی برادران
 

برگزاری مانور زلزله در خوابگاههای دانشجویی برادران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ - 08:16 | 
برگزاری مانور ایمنی و تخلیه اضطراری در مواقع بروز بحران به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در مجموعه خوابگاههای دانشجویی برادران
 

برگزاری هشتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیردولتی استان اردبیل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ - 08:12 | 
هشتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیردولتی استان اردبیل با حضور نمایندگان دانشگاههای استان در محل اتاق معاون محترم دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل شد.
در این جلسه دکتر سیاهکوهیان معاون محترم دانشجویی دانشگاه، تشویق و حمایت از صاحبان سراهای غیردولتی را مورد تاکید قرار دادند.
تمدید مجوز سرای غیردولتی پسرانه شهید باکری و شناسایی سراهای فاقد مجوز از مهمترین مصوبات این جلسه بود.