ورود به سایت

بازدید از مجموعه خوابگاه‌های دانشجویی خواهران و برادران دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/23 - 08:32 | 
این بازدید با هدف بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمینۀ پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از مجموعه خوابگاه‌های خواهران و برادران دانشگاه انجام گرفت.
دکتر سیاه‌کوهیان معاون دانشجویی دانشگاه، ضمن تشکر از زحمات کارکنان محترم ادارۀ خوابگاه‌ها، بر نظافت و ضدعفونی مداوم تمامی محیط‌های خوابگاه‌های دانشجویی و تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کردند.
دکتر میرزائی مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، اقدامات و تمهیدات انجام گرفته در زمینۀ پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجموعه خوابگاه‌های خواهران و برادران دانشگاه را بسیار خوب ارزیابی کردند.

 


 

بازدید مسئولین ادارۀ نظارت و ارزیابی مراکز  آموزش عالی استان از مجموعه خوابگاه‌های دانشجویی و غذاخوری دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/7 - 08:31 | 
در این بازدید که در راستای بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمینۀ پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام گرفت از مجموعه خوابگاه‌های خواهران و برادران و ادارۀ غذاخوری دانشگاه بازدید به‌عمل آمد.
دکتر مجتهدین رئیس ادارۀ نظارت و ارزیابی مراکز  آموزش عالی استان، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اقدامات انجام گرفته در زمینۀ پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مجموعه خوابگاه‌های خواهران و برادران و ادارۀ غذاخوری دانشگاه را بسیار خوب ارزیابی کردند.
دکتر شیخ الاسلامی مدیر دانشجویی دانشگاه، نظافت و ضدعفونی مداوم محیط‌های مجموعه خوابگاه‌های خواهران و برادران و ادارۀ غذاخوری دانشگاه، نصب دستگاه ضدعفونی کنندۀ دست و محفظه ضدعفونی کنندۀ کفش، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده، نصب پیام‌های بهداشتی و تأکید بر رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی را از مهمترین اقدامات معاونت دانشجویی دانشگاه در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان نمودند.

 

بازدید مدیر دانشجویی دانشگاه از فرآیند توزیع غذای بیرن‌بر توسط ادارۀ غذاخوری به دانشجویان گرامی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 - 08:46 | 
بازدید دکتر شیخ الاسلامی مدیر دانشجویی دانشگاه از فرآیند توزیع غذای بیرن‌بر توسط ادارۀ غذاخوری به دانشجویان گرامی
 

بازدیدمدیر دانشجویی از فرآیند توزیع جیرۀ خشک غذایی هفتگی به دانشجویان عزیز

 | تاریخ ارسال: 1399/4/16 - 14:15 | 
بازدید دکتر شیخ الاسلامی مدیر دانشجویی دانشگاه از فرآیند توزیع جیرۀ خشک غذایی هفتگی توسط ادارۀ غذاخوری به دانشجویان عزیز
 

برگزاری جلسۀ هماهنگی تهیّۀ مواد ضدعفونی کنندۀ دست و ماسک برای دانشجویان دکتری

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 - 12:08 | 
جلسۀ هماهنگی تهیّۀ مواد ضدعفونی کنندۀ دست و ماسک برای دانشجویان دکتری در محل اتاق معاون محترم دانشجویی دانشگاه تشکیل گردید.
 
تصویر برگزاری جلسۀ هماهنگی تهیّۀ مواد ضدعفونی کنندۀ دست و ماسک برای دانشجویان دکتری
 
در این جلسه دکتر سیاهکوهیان با اشاره به اینکه با عنایت به نامۀ معاون محترم آموزشی وزارت عتف حضور دانشجویان دکتری در دانشگاهها و خوابگاهها از اوّل اردیبهشت ماه مجاز می باشد بر آماده نمودن کامل محیط خوابگاهها و رعایت نکات بهداشتی تاکید کردند و هماهنگیهای لازم با مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه در خصوص تهیّۀ مواد ضدعفونی کنندۀ دست و ماسک به‌مقدار مورد نیاز برای توزیع در بین دانشجویان خوابگاهی به‌عمل آمد.
 
تصویر برگزاری جلسۀ هماهنگی تهیّۀ مواد ضدعفونی کنندۀ دست و ماسک برای دانشجویان دکتری