ورود به سایت

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/5 - 15:35 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع آن‌دسته از دانشجویانی که از وام دانشجویی استفاده کرده‌اند، می‌رساند که در صورت اتمام سنوات تحصیلی خود (کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته: ۸ نیمسال، کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته: ۴ نیمسال)، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ برای تعیین تکلیف بدهی خود با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود، تماس حاصل نمایند. در غیر این‌صورت دفترچۀ اقساط تک‌برگی توسط صندوق رفاه دانشجویان صادر شده و مجبور به پرداخت کل بدهی خود به صورت یکجا خواهند بود.
 
شماره تماس‌ها:
کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷)،کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم رضایی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۴)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌شوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس دانشکده مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکده نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکده مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).
 
ادارۀ رفاه دانشجویی

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

 | تاریخ ارسال: 1400/2/26 - 13:51 | 
به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند، مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ تمدید گردیده است. لذا دانشجویان می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ برای ثبت تقاضای وام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه نمایند.

نکات مهم:
  1. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی قانونی از اولویت دریافت وام برخوردارند.
  2. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود.
  3. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیرشاغل (در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه)، امکان‌پذیر است.
  4. تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.
ادارۀ رفاه دانشجویی

اطلاعیۀ افزایش سقف وام ویژۀ دکتری از ۷۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان

 | تاریخ ارسال: 1400/1/31 - 12:24 | 
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع دانشجویان عزیز دکتری می‌رساند، وام ویژۀ دکتری از سقف ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ با تصویب هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان به ۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. دانشجویان عزیز می‌توانند برای دریافت وام ویژۀ دکتری از منابع صندوق رفاه دانشجویان تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه و یا برای دریافت وام ویژۀ دکتری از منابع بانک توسعه تعاون تا ۱۰ تیرماه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه نموده و اقدام به ثبت‌نام نمایند.
 معاونت دانشجویی دانشگاه: مدیریت امور دانشجویی

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 - 12:56 | 
به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی می‌رساند، ثبت‌نام وام‌ها از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس (bp.swf.ir) آغاز می‌شود. دانشجویان می‌توانند طبق جدول ذیل نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند.
جدول نوع وام و زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی
ردیف نوع وام مبلغ وام (به ریال) شروع زمان ثبت درخواست پایان زمان ثبت درخواست
۱ وام تحصیلی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲ وام ضروری ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳ وام تحصیلی ویژۀ دکتری از منابع صندوق رفاه ۷.۰۰۰.۰۰۰ به صورت ماهیانه (هر شش ماه یک‌بار پرداخت می‌شود) ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴ وام تحصیلی ویژۀ دکتری از منابع بانک توسعه تعاون ۷.۰۰۰.۰۰۰ به صورت ماهیانه (هر سه ماه یک‌بار پرداخت می‌شود) ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۵ وام ودیعه مسکن متأهلی از منابع صندوق رفاه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶ وام شهریه از منابع صندوق رفاه کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
کارشناسی‌ارشد ناپیوسته: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰

نکات مهم:
- با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت‌نام اوّلیه دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) است. لذا تمامی متقاضیان دریافت وام باید نسبت به ثبت اطلاعات فردی (دانشجویان ورودی جدید) و ثبت درخواست نوع وام در پورتال مذکور اقدام نمایند.
- برای دریافت وام ضروری بسته به نوع وام، ارائۀ مدارک مربوطه لازم است. وام ضروری شامل: تولد فرزند دانشجوی متأهل، فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو، دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه، بیماری خاص و پرهزینۀ یکی از اعضاء تحت تکلف دانشجو، سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان برتر تمونۀ کشوری و مبتکر، رویداد حوادث و بلایای طبیعی، دانشجویان قهرمان کشوری، دانشجویان توان‌خواه و رویداد ازدواج می‌باشد.
- برای دریافت وام ویژۀ دکتری اعلام فعالیت تمام وقت بودن دانشجو در امور آموزشی با تأیید گروه آموزشی و معانت دانشجویی دانشگاه از طریق سامانۀ آموزشی دانشگاه لازم است.
- برای دریافت وام ودیعه مسکن متأهلی ارائه‌ی اجاره‌نامۀ کدرهگیری‌دار و مدارک ازدواج لازم است.
- دانشجویان عزیز برای ارسال تصویر مدارک مربوط به وام درخواستی خود، بعد از هماهنگی تلفنی با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود، از طریق سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) (منوی پیشخوان خدمت، زیرمنوی درخواست‌های دانشجویی (آموزشی-دانشجویی)) (راهنمای گام به گام تصویری)، از طریق ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، اقدام نموده و اصل مدارک را از طریق پست ارسال نمایند.
- طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود. لذا دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی معرفی‌نامه ارائه نمایند.
- پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیرشاغل، در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، امکان‌پذیر است.
-  به دانشجویانی که بعد از تاریخ اعلام شده اقدام به ثبت درخواست یا ارائه‌ی مدارک نمایند، وام تعلّق نمی‌گیرد.
-  تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.
شماره تماس‌ها:
کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم رضایی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۴)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: آقای عزیززاده (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).
    ادارۀ رفاه دانشجویی


 

اطلاعیۀ طرح بخشودگی جرایم اقساط معوق وام‌های دانشجویی به مناسبت دهۀ مبارک فجر

 | تاریخ ارسال: 1399/11/18 - 11:28 | 
ضمن تبریک دهۀ مبارک فجر، به اطلاع آن‌دسته از دانشجویان و دانش‌آموختگان عزیز که از وام صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده‌‌اند، می‌رساند، به مناسبت دهۀ مبارک فجر، جرایم اقساط معوق وام‌های دانشجویی مشمول طرح بخشودگی شده است. لذا این‌دسته از دانشجویان و دانش‌آموختگان عزیز می‌توانند با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (http://bp.swf.ir) و پرداخت کل بدهی و یا به‌روزرسانی اقساط خود تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲، از طرح بخشودگی جرایم برخوردار گردند.