ورود به سایت

اطلاعیۀ تمدید وام ضروری (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - 12:06 | 
به اطلاع آن دسته از دانشجویان روزانۀ متقاضی وام ضروری که قبلاً در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) درخواست ثبت وام ضروری کرده ولی فاکتور خرید و مدارک ارائه ننموده‌اند، می‌رساند تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴ برای ارائۀ مدارک به کارشناسان رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها مراجعه نمایند.
نکات مهم:
 1. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت است و شامل دانشجویان شاغل نمی‌گردد.
 2. با توجه به محدود بودن اعتبار وام‌ها، در صورت داشتن اعتبار کافی، وام‌های درخواستی پرداخت خواهد شد.
لینک دانلود اطلاعیه:
اطلاعیۀ تمدید وام ضروری (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸) 
 
ادارۀ رفاه دانشجویان

اطلاعیۀ تمدید بار سوّم ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - 10:34 | 
به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ متقاضی دریافت وام می‌باشند، می‌رساند که مهلت ثبت تقاضای وام­های دانشجویی تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱ تمدید شده است. لذا دانشجویان می‌توانند برای ثبت تقاضای وام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه و طبق نکات زیر، مدارک را به کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها تحویل دهند.
نکات مهم:
 1. با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت درخواست وام دانشجویی توسط دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است (bp.swf.ir).
 2. متقاضیان وام‌های تحصیلی روزانه و شهریۀ شبانه (نوبت دوّم) که قبلاً وام گرفته‌اند، نیاز به مراجعه حضوری ندارند و فقط اگر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱ از طرف صندوق پیام ثبت وام را دریافت نکردند، برای پیگیری ثبت وام به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود مراجعه نمایند.
 3. متقاضیان وام‌های ازدواج، مسکن و ودیعه مسکن، فرم درخواست وام و مدارک مورد نیاز وام در خواستی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود تحویل دهند.
 4. دانشجویانی که برای اوّلین‌بار درخواست وام می­نمایند، ضمن تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) (راهنمای تشکیل پرونده) باید تمامی مدارک مرتبط با وام را به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود تحویل دهند.
 5. اعلام هر گونه تغییر وضعیت در شماره حساب بانکی، شناسنامه، رشتۀ تحصیلی، تاهل و ... با ارائۀ مدارک به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکده الزامی است.
 6. پیگیری تکمیل اطلاعات، ثبت فراغت از تحصیل، صدور دفترچۀ اقساط و تسویه حساب نهایی و یا پرداخت اقساط معوقه در تمامی مقاطع قبلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته در سیستم فاز ۲ اتوماسیون صندوق رفاه به عهدۀ خود دانشجویان می­باشد.
 7. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت است و شامل دانشجویان شاغل نمی‌گردد.
 8. با توجه به محدود بودن اعتبار وام‌ها، در صورت داشتن اعتبار کافی، وام‌های درخواستی پرداخت خواهد شد.

 9. طبق اطلاعیۀ صندوق رفاه دانشجویان با استناد به استعلام دانشجویان شاغل از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بیمه‌های خانه‌داری، بیمۀ بهزیستی برای مددجویان و یا سایر انواع بیمه‌هایی که حق بیمۀ آن توسط شخص دانشجو یا نهادهایی غیر از کارفرما در راستای تکلیف قانونی‌شان واریز می‌گردد، می‌توانند برای ثبت درخواست وام اقدام نمایند.
  ادارۀ رفاه دانشجویی
  ۹۸/۱۰/۱۴
 

راهنمای درخواست گروهی خوابگاه دولتی، پردیس و خودگردان کاکتوس برای نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ (بهمن ۹۸)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۴ - 16:11 | 
تمامی دانشجویان روزانه و غیربومی دارای سنوات مجاز خوابگاهی که قبلاً از طریق سیستم جامع گلستان درخواست خوابگاه خود را ثبت نموده و درخواست‌شان مورد تایید امور خوابگاه‌ها قرار گرفته است، می‌توانند با رعایت مقطع تحصیلی در انتخاب هم‌اتاقی (کارشناسی با کارشناسی، کارشناسی ارشد با کارشناسی ارشد، دکتری با دکتری) نسبت به درخواست گروهی خوابگاه طبق اطلاعیه برای نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ اقدام نمایند.

لینک دانلود اطلاعیه

راهنمای درخواست گروهی خوابگاه دولتی، پردیس و خودگردان کاکتوس برای نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ (بهمن ۹۸)

اطلاعیۀ تمدید مجدد ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲ - 12:24 | 
به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ متقاضی دریافت وام می‌باشند، می‌رساند که مهلت ثبت تقاضای وام‌های دانشجویی تا تاریخ ۹۸/۱۰/۱۴ تمدید شده است. لذا دانشجویان می‌توانند برای ثبت تقاضای وام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه و طبق نکات زیر، مدارک را به کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها تحویل دهند. 
نکات مهم:
 1. با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت درخواست وام دانشجویی توسط دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است (bp.swf.ir).
 2. متقاضیان وام‌های تحصیلی روزانه و شهریۀ شبانه (نوبت دوّم) که قبلاً وام گرفته‌اند، نیاز به مراجعه حضوری ندارند و فقط اگر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۱۴ از طرف صندوق پیام ثبت وام را دریافت نکردند، برای پیگیری ثبت وام به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود مراجعه نمایند.
 3. متقاضیان وام‌های ضروری عادی، وام ازدواج، وام مسکن و ودیعه مسکن، فرم درخواست وام و مدارک مورد نیاز وام در خواستی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴/۱۰/۹۸ به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود تحویل دهند.
 4. دانشجویانی که برای اوّلین‌بار درخواست وام می‌نمایند، ضمن تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) (راهنمای تشکیل پرونده) باید تمامی مدارک مرتبط با وام را به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود تحویل دهند.
 5. اعلام هر گونه تغییر وضعیت در شماره حساب بانکی، شناسنامه، رشتۀ تحصیلی، تاهل و ... با ارائۀ مدارک به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکده الزامی است.
 6. پیگیری تکمیل اطلاعات، ثبت فراغت از تحصیل، صدور دفترچۀ اقساط و تسویه حساب نهایی و یا پرداخت اقساط معوقه در تمامی مقاطع قبلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته در سیستم فاز ۲ اتوماسیون صندوق رفاه به عهدۀ خود دانشجویان می‌باشد.
 7. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت است و شامل دانشجویان شاغل نمی‌گردد.
 8. با توجه به محدود بودن اعتبار وام ها در صورت داشتن اعتبار کافی وام‌های درخواستی پرداخت خواهد شد.
لینک دانلود اطلاعیه:
اطلاعیۀ تمدید مجدد ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸
ادارۀ رفاه دانشجویی
۹۸/۱۰/۰۱

اطلاعیۀ بهره‌مندی از کمک هزینۀ اجارۀ متاهلین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۰ - 09:27 | 
به اطلاع تمامی دانشجویان متاهل که در شهر اردبیل نسبت به اجارۀ خانه اقدام نموده­اند می­رساند، برای بهره‌مندی از کمک هزینۀ اجارۀ بنیاد حامیان دانشگاه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ نسبت به تحویل مدارک زیر به ادارۀ رفاه دانشجویی واقع در ساختمان سبلان اقدام نمایند.
 • اصل و تصویر اجاره‌نامۀ رسمی دارای کد رهگیری.
 • اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و عقدنامۀ زوجین.
 • آدرس دقیق و شماره تماس محل مورد اجاره.
ادارۀ رفاه دانشجویی