ورود به سایت

ارسال نظرات

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما به یکی از روش های ذیل با ما در میان بگذارید:

  • ارسال پیشنهادها و ایده ها  از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۲۲۴۸۶۸۵۹

  • ارسال پیشنهادها و ایده ها  از طریق ایمیل به آدرس khabghah۱۳۹۳@uma.ac.ir