ورود به سایت

ارتباط با ما

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما به یکی از روش های ذیل با ما در میان بگذارید:

  • ::  ارسال پیشنهادها و ایده ها  از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۲۲۴۸۶۸۵۹

  • ::  ارسال پیشنهادها و ایده ها  از طریق ایمیل به آدرس khabghah۱۳۹۳uma.ac.ir