تاریخ‌های مهم

 | تاریخ ارسال: 1398/1/28 - 10:27 | 

تمدید مجدد مهلت ارسال متن کامل مقالات تا 15 تیرماه 1398

شرکت کنندگان محترم که موفق به ارسال چکیده تا زمان مقرر نشده‌اند می‌توانند متن کامل مقاله خود را تا تاریخ مشخص شده ارسال نمایند.
 
  
تاریخ‌های مهم
 
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله  25 اردیبهشت 1398
داوری چکیده مقاله‌ها 30 اردیبهشت 1398
اعلام نتایج داوری چکیده مقاله‌ها 31 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات 15 خرداد 1398    5تیرماه 1398      15 تیرماه 1398
اعلام نتایج داوری کامل مقالات 25 خرداد 1398    15 تیرماه 1398     29تیرماه 1398
آخرین مهلت ثبت نام زودهنگام فردی  25 خرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام  زودهنگام گروهی   25 خرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام دیرهنگام فردی  30 تیر 1398
آخرین مهلت ثبت نام دیرهنگام فردی  30 تیر 1398
زمان برگزاری کنفرانس 26-28مرداد 1398