جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی شفق کلوانق دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آبخیزداری ورودی سال ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1401/8/1 - 07:51 | 
احتراما به استناد مجوز شماره ۱۹۳-۵۱ مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای مهدی شفق کلوانق دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آبخیزداری ورودی سال ۹۹ به شماره دانشجویی ۹۹۴۵۸۳۴۱۰۳ تحت عنوان: "ارزیابی عوامل موثر بر شاخص خدمات هیدرولوژیکی اکوسیستم در حوزه آبخیز سامیان اردبیل" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ در محل آمفی تئاتر دانشکده می‌باشد.

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: خانم دکتر زینب حزباوی (۶۰%) و آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری (۴۰%)
 2.  استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده (۵۰%) و خانم مهندس  ائلناز قابل نظام(۵۰%)
 3. ستاد داور داخلی: آقای دکتر مهدی معمری
۴- نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اردوان قربانی

دفعات مشاهده: 426 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مینا لطفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم مرتع ورودی سال ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1401/8/1 - 07:50 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۹۲-۵۱ مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم مینا لطفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم مرتع ورودی سال ۹۹ به شماره دانشجویی ۹۹۴۵۸۴۴۱۰۵ تحت عنوان: "بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر تقویت انگیزه­های مهاجرتی مرتعداران شهرستان نمین - اردبیل" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ در محل آمفی تئاتر دانشکده می‌باشد.

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر مهدی معمری (۶۰%) و دکتر اردوان قربانی (۴۰%)
 2.  استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر یاسر قاسمی آریان(۱۰۰%)
 3. ستاد داور داخلی: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده
۴- نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری
رونوشت:
جناب آقای دکتر رئوف مصطفی زاده عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
جناب آقای دکتر مهدی معمری عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی علوم گیاهی و گیاهان دارویی
جناب آقای دکتر اردوان قربانی عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
جناب آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
 

دفعات مشاهده: 434 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مینا حسین نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مرتع ورودی سال ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1401/7/30 - 11:19 | 
احتراما به استناد مجوز شماره ۱۹۰-۵۱ مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم مینا حسین نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مرتع ورودی سال ۹۹ به شماره دانشجویی ۹۹۴۵۸۴۴۱۰۱ تحت عنوان: "تاثیر قرق بر برخی خصوصیات زیستی خاک مراتع در شغال دره نمین استان اردبیل و سبزه پوش مهاباد استان آذربایجان غربی" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ در محل کلاس شماره ۶ می‌باشد.

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر اردوان قربانی (۶۰%) و دکتر مهدی معمری (۴۰%)
 2.  استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر اکبر قویدل(۵۰%) و مهندس فرید دادجو (۵۰%)
 3. ستاد داور داخلی: آقای دکتر زینب حزباوی
۴- نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری

دفعات مشاهده: 432 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهران سهیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری ورودی سال ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1401/7/30 - 08:43 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۸۸-۵۱ مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای مهران سهیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری ورودی سال ۹۹ به شماره دانشجویی ۹۹۴۵۸۳۴۱۰۲ تحت عنوان: "تجزیه و تحلیل مکانی منابع آب سطحی با رویکرد حسابداری ردپای آب د رزیر حوضه­های آبخیز خیاو چای استان اردبیل" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ در محل کلاس شماره ۶ می‌باشد.

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده (۱۰۰%)
 2.  استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری (۱۰۰%)
 3. ستاد داور داخلی: آقای دکتر مهدی معمری
۴- نماینده تحصیلات : خانم دکتر رقیه جهدی

دفعات مشاهده: 426 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم زهرا جعفریدانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی ورودی سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1401/7/27 - 07:45 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۸۶-۵۱ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم زهرا جعفری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۴۵۳۹۴۱۰۴ تحت عنوان: "تاثیر فیبر نامحلول بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون و ریخت سنجی مخاط روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی ضایعات سیب زمینی" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ در محل آمفی تئاتر دانشکده  می‌باشد.

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر میرداریوش شکوری (۱۰۰%)
 2.  استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر نعمت هدایت ایوریق (۱۰۰%)
 3. ستاد داور داخلی: آقای دکتر بهمن نوید شاد
۴- نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر جمال سیف دواتی

دفعات مشاهده: 445 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا جاهدوست دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی(فناوری مواد غذایی)

 | تاریخ ارسال: 1401/6/21 - 08:19 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۹۹۸۸/۱۵/۱۴۰۱ مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۱ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری پایان نامه خانم زهرا جاهدوست دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی(فناوری مواد غذایی) ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۴۵۰۵۴۱۰۱ تحت عنوان: "بررسی تاثیرافزودن عصاره بره موم بر روی رشد میکروبی، خواص شیمیایی، تغذیه­ای و بیولوژیکی در شیر خام" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان نامه خود در ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱  در محل آمفی تئاتر دانشکده می‌باشد.

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: خانم دکتر فاطمه قنادی اصل  (۱۰۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه:آقای دکتر ..............................................
 3. استاد داور داخلی: آقایان دکتر بهرام فتحی آچاچلوئی و دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رضوان شاددل (۴۰%)

دفعات مشاهده: 548 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حمزه منصوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک و حفاظت خاک

 | تاریخ ارسال: 1401/6/20 - 09:04 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۹۸۸۴/۱۵/۱۴۰۱ مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای حمزه منصوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک و حفاظت خاک ورودی سال ۹۹ به شماره دانشجویی ۹۹۲۰۲۹۴۱۰۲ تحت عنوان: "اثرات کاربری زمین بر برخی ویژگی­های خاک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ در محل کلاس ۱۸ می‌باشد.

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر شکراله اصغری (۱۰۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر اسماعیل گلی کلانپا (۵۰%) و دکتر علی اشرف سلطانی طولارود (۵۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر حسین شهاب
۴- نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر آیدا عباسی

دفعات مشاهده: 538 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم متینه اعتمادی نیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی ورودی سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/11/18 - 14:25 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۱۰۰۹-۵۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم متینه اعتمادی نیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۲۰۱۴۴۱۰۲ تحت عنوان: " بررسی اثر اختلاط خاک اره بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گوجه فرنگی درخاک سبک تحت مدیریت زمان آبیاری " بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ درآمفی تئاتر دانشکده می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر جواد رمضانی مقدم (۶۰%)و دکتر یاسر حسینی(۴۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر علی رسول زاده (۵۰% ) و دکتر مجید رئوف(۵۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر جوانشیر عزیزی
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمد رضا نیک پور

دفعات مشاهده: 929 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از یان‌نامه خانم الهام عزیزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال ۹۸ ب

 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 - 09:00 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۹۸۸-۵۱ مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم الهام عزیزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۴۵۸۳۴۱۰۵ تحت عنوان: " تحلیل تغییرات مکانی شاخص آسیب پذیری سیل(FVI)در حوزه های آبخیز استان اردبیل " بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ درآمفی تئاتر دانشکده می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده (۶۰%)و خانم دکتر زینب حزباوی(۴۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری (۵۰% ) و خانم دکتر شهناز میرزائی(۵۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر علی رسول زاده
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی معمری

دفعات مشاهده: 1059 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایانامه آقای سیدحسین موسوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون ورودی سال ۹۶

 | تاریخ ارسال: 1400/11/2 - 09:45 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۹۷۰-۵۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای سیدحسین موسوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون ورودی سال ۹۶ به شماره دانشجویی ۹۶۲۰۳۵۴۱۱۱ تحت عنوان: " بررسی کتابخانه ای تحقیقات انجام شده در زمینه پس از برداشت در ایران: از منظر مهندسی بیوسیستم" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر امیرحسین افکاری (۱۰۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر اصغر باقی (۵۰% ) و دکتر منصور راسخ(۵۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر ولی رسولی شربیانی

دفعات مشاهده: 1026 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم لیلا حسن زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/10/28 - 13:14 | 
احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۹۶۸-۵۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم لیلا حسن زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۲۰۳۵۴۱۰۶ تحت عنوان: " تخمین عملکرد زراعی گندم آبی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره لندست۸ در دشت اردبیل" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۲:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر ولی رسولی شربیانی (۱۰۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر اسداله میراثی (۱۰۰% )
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر ترحم مصری
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی

دفعات مشاهده: 1051 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از اولیه‌ی پایان‌نامه خانم ویدا امان جهانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/10/26 - 12:32 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۹۶۷-۵۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم ویدا امان جهانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۴۵۸۳۴۱۰۱ تحت عنوان: " مقایسه مقادیر شاخص تاب آوری هیدرولوژیکی در داده­های دبی رودخانه­های استان اردبیل" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ در محل آمفی تئاتر دانشکده می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: خانم دکتر زینب حزباوی (۶۰%) و آقای دکتر رئوف مصطفی زاده (۴۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری (۵۰% ) و خانم دکتر بیتا معزی پور (۵۰% )
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر اردوان قربانی
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی معمری

دفعات مشاهده: 1053 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای دانیال نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم

 | تاریخ ارسال: 1400/10/19 - 09:25 | 
احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۹۵۸-۵۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای دانیال نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۳۴۱۵۴۱۰۳ تحت عنوان: " اثرات بادهای ساحلی بر توربین بادی محور متقاطع در دریای خزر" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر جواد طریقی (۱۰۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر اسماعیل محمودی (۱۰۰% )
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر ولی رسولی شربیانی
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی

دفعات مشاهده: 1101 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از اولیه‌ی پایان‌نامه آقای اسماعیل عشایری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوسیستم

 | تاریخ ارسال: 1400/10/18 - 11:01 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۹۵۵-۵۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای اسماعیل عشایری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوسیستم ورودی سال ۹۷ به شماره دانشجویی ۹۷۳۴۱۵۴۱۰۵ تحت عنوان: " بهبود تولید بیوگاز از هضم بی هوازی زباله های جامد شهری با پیش تیمار فراصوت در هاضم های غیرپیوسته مزوفلیک" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر ترحم مصری گندشمین (۱۰۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر منصور احمدی (۱۰۰% )
 3. استاد داور داخلی: خانم دکتر راضیه پور دربانی
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی

دفعات مشاهده: 1064 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از اولیه‌ی پایان‌نامه آقای اکبر عطایی دمیرچی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوسیستم- مدیریت و تحلیل سامانه‌ها ورودی ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/10/4 - 09:04 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۹۳۴-۵۱ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای اکبر عطایی دمیرچی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوسیستم- مدیریت و تحلیل سامانه­ها ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۲۰۳۵۴۱۰۵ تحت عنوان: "تحلیل سامانه روش فیلتر پرس کنترل شده به منظور استخراج ویژگی­های رئولوژیکی میوه هندوانه در فرایند آبگیری آن" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر جواد طریقی (۱۰۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر علی حاجی احمد (۱۰۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر امیرحسین افکاری سیاح
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی

دفعات مشاهده: 1105 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم افسانه رضائی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی ورودی سال ۹۵

 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 - 10:06 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۹۳۰-۵۱ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم افسانه رضائی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی ورودی سال ۹۵ به شماره دانشجویی ۹۵۳۳۴۴۴۱۰۹ تحت عنوان: " بررسی پروتئین­های آنتی اکسیدان در دو لاین ذرت تحت آلودگی بیماری پوسیدگی بلال با استفاده از الکتروفورز دو بعدی و افقی" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر علی اصغری (۶۰%)و دکتر سجاد محرم نژاد(۴۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر وحید نصراله زاده (۵۰%)و خانم دکتر مهری یوسفی(۵۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر امید سفالیان
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 1145 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای محمد عادلی قشلاقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی ورودی سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/8/26 - 09:59 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۸۷۹-۵۱ مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای محمد عادلی قشلاقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۴۵۰۴۴۱۰۴ تحت عنوان: " بررس تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیک" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر امید سفالیان (۶۰%)و دکتر علی اصغری(۴۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر اصغر عبادی (۱۰۰%)
 3. استاد داور داخلی: خانم دکتر سدابه جهانبخش گده کهریز
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 1198 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم رباب میرزا پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر ورودی سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 - 09:50 | 
احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۸۶۷-۵۱ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم  رباب میرزا پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۴۵۳۴۲۰۲ تحت عنوان: " نقش پیش تیمار جیبرلیک اسید در جوانه زنی ماشک تحت تاثیر تنش شوری" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر سلیم فرزانه (۱۰۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقای دکتر رئوف سیدشریفی (۱۰۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر سلیم فرزانه
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید خماری

دفعات مشاهده: 1234 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلیه دفاع از پایان‌نامه آقای مجید شهبازی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم علف های هرز ورودی سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/8/15 - 12:53 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۸۶۲-۵۱ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای مجید شهبازی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم علف های هرز ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۴۵۷۲۴۱۰۴ تحت عنوان: " مقایسه تاثیر علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در دو روش کشت نشایی و رایج" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر سلیم فرزانه (۶۰%) و دکتر احمد توبه(۴۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر صابر سیف امیری (۵۰%) و مهندس محسن نوری(۵۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر محمد صدقی
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید خماری

دفعات مشاهده: 1271 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از اولیه‌ی پایان‌نامه آقای فردین رحمانی ننه کران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری ورودی سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/8/15 - 11:47 | 
   احتراما به استناد مجوز شماره ۱۱۱۸۶۰-۵۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای فردین رحمانی ننه کران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری ورودی سال ۹۸ به شماره دانشجویی ۹۸۴۵۸۳۴۱۰۳ تحت عنوان: " اثرگذاری انواع مختلف پوشش گیاهی بر مولفه های رواناب و رسوب در مقیاس کرت" بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰ بصورت مجازی می‌باشد.
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری (۶۰%) و خانم دکتر زینب حزباوی(۴۰%)
 2. استاد(ان) مشاور پایان­نامه: خانم مهندس مهین کله هوئی (۵۰%) و آقای دکترمحمد احمدی(۵۰%)
 3. استاد داور داخلی: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی معمری

دفعات مشاهده: 1292 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش