دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

جلسه دفاع از رساله خانم سیده نسترن حسینی درویشانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ - 09:05 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 11102/15/98  مورخ 10/07/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم سیده نسترن حسینی درویشانی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی فیزیولوژی و اصلاح گل ها و گیاهان زینتی ورودی سال93 به شماره دانشجویی 9345435201 تحت عنوان : ارزیابی پاسخ های فیزیکوشیمیایی بنفشه معطر نسبت به تنش های شوری و خشکی در شرایط درون شیشه ای » بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 09:30 روز چهارشنبه مورخ 10/07/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر اسماعیل چمنی (100 درصد) 
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر ولی­اله قاسمی عمران (40%) و دکتر بهروز اسماعیل پور (40%) و دکتر یاسر یعقوبیان (20 %)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر یونس پور بیرامی هیر و دکتر موسی ترابی گیگلو
4- داور خارجی: آقای دکتر عبداله حاتم زاده
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علیرضا قنبری

دفعات مشاهده: 415 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از رساله آقای حمیدرضا مصلحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ - 09:04 | 
 
احتراماً به استناد مجوز شماره 11039/15/98  مورخ 09/07/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای حمیدرضا مصلحی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی علوم دامی گرایش تغذیه دام ورودی سال92 به شماره دانشجویی 9233664105 تحت عنوان : تاثیر استفاده از اشکال مختلف سلنیوم در جیره­های غنی از امگا3 بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ­های تخم­گذار » بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 10/07/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر بهمن نویدشاد (100 درصد) 
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر فرزاد میرزایی آقجه قشلاق (50%) و دکتر سید داود شریفی (50%)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر میرداریوش شکوری و دکتر حسین عبدی بنمار
4- داور خارجی: آقای دکتر محمدحسین شهیر
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر جمال سیف دواتی

دفعات مشاهده: 379 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از رساله خانم مریم الهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۳ - 08:57 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 9997-51 مورخ 12/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم مریم الهی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی حشره شناسی کشاورزی ورودی سال96 به شماره دانشجویی 9645024101  تحت عنوان : «واکنش تابعی و ترجیح غذایی کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) نسبت به شته جالیز Aphis gossypii (Glover) و شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) روی گیاه خیار» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 13/06/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.

دفعات مشاهده: 508 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از رساله آقای محمد اسدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۳ - 08:56 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 8771/15/98 مورخ 12/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای محمد اسدی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی حشره شناسی کشاورزی ورودی سال94 به شماره دانشجویی 9433275101  تحت عنوان : «اثرات کشندگی و فیزیولوژیکی برخی اسانس­های گیاهان دارویی و برخی حشره کش­های شیمیایی روی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 13/06/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.

دفعات مشاهده: 517 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از رساله آقای جواد جنت خواه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 10:35 | 
به استناد مجوز شماره 6798/15/98  مورخ 08/05/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای جواد جنت خواه دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی انرژی های تجدید پذیر ورودی سال94 به شماره دانشجویی 9434815102 تحت عنوان : « تحلیل ترمودینامیکی استفاده از بیودیزل بمنظور تولید چندگانه از طریق سیکل رانکین آلی » بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 13/05/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر بهمن نجفی(100 درصد) 
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر هادی غائبی (100درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی و خانم دکتر راضیه پور دربانی
4- داور خارجی: آقای دکتر رضا عبدی
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر امیر حسین افکاری

دفعات مشاهده: 692 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از رساله خانم فروغ رحیمی نمین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 10:33 | 
به استناد مجوز شماره 6766/15/98  مورخ 08/05/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم فروغ رحیمی نمین دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی حشره شناسی کشاورزی ورودی سال92 به شماره دانشجویی 9233274104 تحت عنوان : « فیزیولوژی گوارشی و پارامترهای رشد جمعیت شپشه قرمز آرد، Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) رو رقم­های مختلف جو » بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 09/05/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر بهرام ناصری(60 درصد)  و دکتر قدیر نوری قنبلانی (40 درصد)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر جبرائیل رزمجو (100درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر سیدعلی اصغر فتحی و دکتر هوشنگ رفیعی دستجردی
4- داور خارجی: آقای دکتر جلال جلالی سندی
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی حسن پور

دفعات مشاهده: 683 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه امیری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۹ - 12:59 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 4435/15/98  مورخ 29/03/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم فاطمه امیری دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی اکولوژی گیاهان زراعی ورودی سال92 به شماره دانشجویی 9233604101 تحت عنوان : « بررسی خصوصیات اکوفیتوشیمی و تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam.» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 9/04/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر عبدالقیوم قلی پور (60 درصد) و  دکتر محمد خیرخواه (40 درصد)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر محمدحسین میرجلیلی (100 درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر مرتضی برمکی و دکتر سعید خماری
4- داور خارجی: آقای دکتر علیرضا پیرزاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 816 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجید گل محمدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۹ - 12:58 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 9802-51  مورخ 02/04/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای مجید گل محمدی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی اصلاح نباتات ورودی سال93به شماره دانشجویی 9333645201 تحت عنوان : « ارزیابی مقاومت به خشکی و تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ­های زیتون (Olea Europeae) با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگر مولکولی» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 11/04/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر امید سفالیان (60 درصد) و  دکتر مهدی طاهری (40 درصد)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر علیرضا قنبری (50 درصد) و دکتر ولی اله رسولی (50درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر رسول اصغری زکریا و دکتر ناصر زارع
4- داور خارجی: آقای دکتر علیرضا تاری نژاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 798 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای روزبه زنگویی نژاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۵ - 09:26 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 9773-51  مورخ 22/03/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای روزبه زنگویی نژاد دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی علوم علف­های هرز ورودی سال94 به شماره دانشجویی 9433625102 تحت عنوان : « مطالعه مکانیسم­های تحمل به علف کش­ها در لاین­های انتخاب شده گوجه فرنگی» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/03/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر محمدتقی آل ابراهیم (100 درصد)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر تی مینگ سنگ (100درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر سلیم فرزانه و دکتر احمد توبه و خانم دکتر پریسا شیخ زاده مصدق
4- داور خارجی: آقای دکتر سیروس حسن نژاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نعمت هدایت

دفعات مشاهده: 864 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرامرز رفیعی سربیژن نسب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۳ - 08:27 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 2209/15/98 مورخ 21/02/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای فرامرز رفیعی سربیژن نسب دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی علوم علف­های هرز ورودی سال94 به شماره دانشجویی 9433625101 تحت عنوان : «مطالعه بیولوژی و مدیریت تلفیقی اویارسلام ارغوانی در مزارع پیاز جنوب کشور» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 23/02/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر حمیدرضا محمد دوست چمن آباد(80 درصد) و دکتر احمد آئین (20 درصد)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر محمدتقی آل ابراهیم (50درصد) و دکتر علی اصغری  (50درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر سلیم فرزانه و خانم دکتر پریسا شیخ زاده مصدق
4- داور خارجی: آقای دکتر سیروس حسن نژاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مرتضی برمکی
 

دفعات مشاهده: 1020 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه وحید رحیمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۹ - 14:31 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 1149/15/98 مورخ 03/02/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای وحید رحیمی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی علوم باغبانی ورودی سال93 به شماره دانشجویی 9345445101 تحت عنوان : «ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های ترتیزک» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 14:00 روز دو­شنبه مورخ 09/02/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر مهدی محب الدینی(60 درصد) و دکتر علیرضا قنبری (40 درصد)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر مهدی بهنامیان (50درصد) و خانم دکتر شیوا عزیزی نیا  (50درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر اسماعیل چمنی و دکترموسی ترابی
4- داور خارجی: آقای دکتر جابر پناهنده
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر بهروز اسماعیل پور

دفعات مشاهده: 1088 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه مجد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ - 09:22 | 

احتراماً به استناد مجوز شماره 288/15/98 مورخ 20/01/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم رقیه مجد دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی علوم علف­های هرز ورودی سال92 به شماره دانشجویی 9233624103 تحت عنوان : «بررسی جنبه هایی از بیولوژی و پاسخ به علفکش در علف هرز گلایول وحشی» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 21/01/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر حمیدرضا محمد دوست چمن آباد(60 درصد)
و دکتر اسکندر زند  (40 درصد)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر مهدی محب الدینی (50درصد) و دکتر حسین کربلایی خیاوی  (50درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر سلیم فرزانه و خانم دکتر پریسا شیخ زاده مصدق
4- داور خارجی: آقای دکتر سیروس حسن نژاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده

دفعات مشاهده: 1140 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالعزیز حقیقی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - 14:31 | 
به استناد مجوز شماره 1533/15/97 مورخ 15/12/97 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای عبدالعزیز حقیقی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی علوم علف های هرز ورودی سال90 به شماره دانشجویی 9033624101 تحت عنوان : «پی جویی علف هرز خردل وحشی مقاوم به علف کش تری­بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان و شایستگی نسبی بیوتیپ­های حساس و مقاوم آن» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 19/12/97 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر حمیدرضا محمد دوست چمن آباد(60 %) و دکتر اسکندر زند(40%)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر علی اصغری(50%) و دکتر عباس بیابانی (50%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر محمدتقی آل ابراهیم و خانم دکتر پریسا شیخ زاده مصدق
4- داور خارجی: آقای دکتر سیروس حسن نژاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 1172 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم معصومه عباسی خالکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۷ - 08:09 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 20554/15/97 مورخ 04/12/97 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم معصومه عباسی خالکی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی علوم مرتع ورودی سال93 به شماره دانشجویی 9320405101 تحت عنوان : «مکان یابی دیم زارهای مستعد احیاء و تاثیر نانوسیلیکات پتاسیم و سایر تسهیل­گرها بر استقرار چند گونه مرتعی» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 8:00 روز سه­شنبه مورخ 07/12/97 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع هیأت داوران رسانده شود.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر اردوان قربانی(60 درصد) و دکتر اباذر اسمعلی عوری (40 درصد)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر علی اکبر شکوهیان (50درصد) و دکتر علی اشرف جعفری  (50درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر رئوف مصطفی زاده و دکترفرشاد کیوان بهجو
4- داور خارجی: آقای دکتر جواد معتمدی
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر رقیه جهدی

دفعات مشاهده: 1218 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم کبری سعیدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ - 08:46 | 
به استناد مجوز شماره 18918/15/97 مورخ 09/11/97 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم کبری سعیدی دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی اصلاح نباتات ورودی سال91 به شماره دانشجویی 9133644101 تحت عنوان : «بررسی الگوی بیان ژن­های gad و p5cr درگیر در مقاومت به تنش به خشکی در تعدادی از ارقام لوبیا در شرایط نرمال و تنش خشکی » بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز سه­شنبه مورخ 16/11/97 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر ناصر زراع(60درصد) و دکتر امین باقی زاده (40 درصد)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر رسول اصغری (100درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر علی اصغری دکتر امید سفالیان
4- داور خارجی: آقای دکتر علیرضا تاری نژاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 1267 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ملک زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - 13:49 | 
به استناد مجوز شماره 17832/15/97 مورخ 25/10/97 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای محمد ملک زاده دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی تغذیه دام ورودی سال91 به شماره دانشجویی 9133704102 تحت عنوان : «مطالعه اثرات فیزیولوژیکی مختلف چند گونه بومی آویشن در تغذیه دام» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 26/10/97 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر میرداریوش شکوری(100درصد)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر حسین عبدی بنمار (100درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق و دکتر بهمن نوید شاد
4- داور خارجی: آقای دکتر حسین جانمحمدی
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رضا بهمرام

دفعات مشاهده: 1274 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین وطن دوست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - 15:31 | 
به استناد مجوز شماره 16778/15/97 مورخ 11/10/97 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای حسین وطن دوست دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی فیزیولوژی گیاهان زراعی ورودی سال93 به شماره دانشجویی 9333615202 تحت عنوان : «تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و خصوصیات اگروفیزیولوژیک کلزا در کاربرد کود نیتروژنه و شرایط محدودیت آّبی» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 9:30 روز سه­شنبه مورخ 18/10/97 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع هیأت داوران رسانده شود.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای پروفسور رئوف سید شریفی
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر سلیم فرزانه و دکتر داود حسن پناه
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر عبدالقیوم قلی پوری  و خانم دکتر پریسا شیخ زاده مصدق
4- داور خارجی: آقای دکتر علیرضا پیرزاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای پروفسورر محمد صدقی

دفعات مشاهده: 1328 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیامک داداش زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - 15:29 | 
به استناد مجوز شماره 16777/15/97 مورخ 11/10/97 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای سیامک داداش زاده دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی فیزیولوژی گیاهان زراعی ورودی سال94 به شماره دانشجویی 9433615201 تحت عنوان : «تاثیر نانواکسید آهن و کودهای زیستی بر عملکرد، برخی صفات اگروفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جو در شرایط تنش­های  شوری و خشکی» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز سه­شنبه مورخ 18/10/97 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع هیأت داوران رسانده شود.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای پروفسور رئوف سید شریفی(100درصد)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر سلیم فرزانه (100درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر سعید خماری  و دکتر مرتضی برمکی
4- داور خارجی: آقای دکتر علیرضا پیرزاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر پریسا شیخ زاده مصدق

دفعات مشاهده: 1551 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای قاسم پرمون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - 15:25 | 
به استناد مجوز شماره 17076/15/97 مورخ 15/10/97 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای قاسم پرمون دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی فیزیولوژی گیاهان زراعی ورودی سال93 به شماره دانشجویی 9333615102 تحت عنوان : «تاثیر تنش کم آبی و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید اسانس گیاه دارویی رازیانه» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 14:00 روز سه­ شنبه مورخ 18/10/97 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع هیأت داوران رسانده شود.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای پروفسور علی عبادی(100درصد)
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر مسعود هاشمی (50درصد) و خانم دکتر سدابه جهانبخش  (50درصد)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر سلیم فرزانه و پروفسور محمد صدقی
4- داور خارجی: آقای دکتر مسعود اصفهانی
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر امید سفالیان

دفعات مشاهده: 1349 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از رساله توسط خانم سمیه سهیلی موحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - 16:41 | 
به استناد مجوز شماره 10618/15/97 مورخ 15/06/97 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم سمیه سهیلی موحد دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی فیزیولوژی گیاهان زراعی ورودی سال92 به شماره دانشجویی 9233614103  تحت عنوان : «مطالعه اثرات عناصر ریزمغذی بور و روی بر کمیت و کیفیت بذر گلرنگ بهاره در شرایط محدودیت آب انتهای فصل» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 18/07/97 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. 
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 – استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر سعید خماری(100%) 
2 – استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر پریسا شیخ زاده مصدق(50%) و دکتر بهرام علیزاده(50%) 
3- داور(ان) داخلی: آقایان پروفسور رئوف سید شریفی  و  دکتر سلیم فرزانه 
4- داور خارجی: آقای دکتر علیرضا پیرزاد
5 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر ناصر زارع

دفعات مشاهده: 2431 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش