فعالیت های انجام شده

 | تاریخ ارسال: 1397/10/10 - 10:42 | 

اقدامات انجام یافته در امور حقوق شهروندی و میز خدمت در دانشگاه محقق اردبیلی: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
چهارمین و آخرین جلسه ی شورای حقوق شهروندی و میز خدمت دانشگاه در سال ۹۷ برگزار شد:جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

جلسه مورخه ۲۵ تیر ماه ۹۷ کارگروه میز خدمت دانشگاه محقق اردبیلی: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

جلسه مورخه۲۹ خرداد ماه ۹۷ کارگروه میز خدمت دانشگاه محقق اردبیلی: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

اخذ مجوز تدریس ۲ واحد درسی با عنوان حقوق شهروندی: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

گزارش دبیرخانه کارگروه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه محقق اردبیلی: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

فایل صرفه جویی در هزینه ها و الکتریکی نمودن کارها: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

فایل ارتقا سلامت اداری و ایجاد فرهنگ با رویکرد کارآفرینانه: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

آموزش نرم افزار تشکیلات: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

آموزش اتوماسیون اداری(اموال، فیش حقوقی، حکم کارگزینی و ...): جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

نمونه از خدمات الکترونیکی ارائه شده در دانشگاه محقق اردبیلی: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

 

خدمات انجام شده به دانشجویان ورودی جدید تمامی مقاطع تحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1397/12/14 - 08:33 | 

فلوچارت و کروکی دانشگاه و فرم مشمولین جهت ارائه به پلیس+10: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

مدارک و مراحل لازم جهت ثبت‌نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی و کارشناسی: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

مدارک و مراحل لازم جهت ثبت‌نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

مدارک و مراحل لازم جهت ثبت‌نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید

مدارک و مراحل لازم جهت ثبت‌نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری: جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید