همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی مسئول فرهنگی

 | تاریخ ارسال: 1397/9/26 - 13:33 | 

مجید راهرو زرگر
مسئول امور فرهنگی
رتبه علمی : استادیار

ایمیل :  zargar9077gmail.com