همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی مرکز آموزش زبان

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 - 16:42 | 
مرکز آموزش زبانهای خارجی دانشگاه فناوریهای نوین سبلان با هدف آموزش زبانهای خارجی مورد استفاده در منابع آموزشی به دانشجویان بومی و غیر بومی و به منظور کمک به ارتقای سطح علمی و بهبود امکان مطالعاتی بیشتر با تسلط به زبانهای دیگر تاسیس و راه اندازی شده است.اعضای این مرکز با تاکید بر رشته های دانشگاهی دانشجویان، مهارتهای زبان های خارجی آنها را بالا برده و امکان شرکت و رقابت آنها رادر ارائه و مطالعه مقالات، شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی وامکان جذب دانشجویان خارجی در این دانشگاه را فراهم می آورند.
اهداف مرکز آموزش زبان:
  • پیشبرد و ارتقای یادگیری رشته های درسی دانشجویان به شکلی که مطابق برنامه های آموزشی دانشگاه قابل سنجش باشد
  • ارائه دوره های درسی همگام با سایر مراکز آموزشی دنیا به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از جدیدترین متدهای آموزشیک
  • کمک به گروههای آموزشی در راستای برقراری ارتباطات علمی بین المللی با مراکز مهم و معتبر علمی ایجاد حس رقابت بین دانشجویان جهت انجام فعالیتهای گسترده تر علمی
  • ارائه آموزش زبانهای خارجی بدون هزینه خاص برای دانشجویان، در مقایسه با هزینه های نسبتا سنگین آموزشگاهها و همچنین تاکید بر آموزش زبانهای خارجی مورد استفاده در کاربردهای آکادمیک در مقایسه با زبانهای خارجی در سطح عمومی هدف تدریس در آموزشگاهها
  • بالابردن مهارتهای زبانهای خارجی دانشجویان.
  • ایجاد انگیزه مشارکت بیشتر در فعالیتها و رویدادهای علمی بین دانشجویان
  • ایجاد منابع و ابزارهای بیشتر به منظور فعالیتهای هرچه بیشتر علمی و تحقیقاتی.
  • تقویت مهارتهای اصلی ارتباط جمعی با تاکید بر مهارتهای نوشتاری و گفتاری با هدف ارائه مقالات و تحقیقات علمی به سایر زبانها
  • بالابردن حس همکاری و تقویت انگیره دانشجویان برای انجام تحقیقات علمی در زمینه های تخصصی مربوطه امکانات مهمترین امکانات مورد نیاز برای مرکز آموزش زبانهای خارجی، آزمایشگاه زبان است که از سال 1394 در این دانشگاه نصب و راه اندازی شده است.
سایر امکانات مورد نیاز مرکز عبارتند از
نرم افزارهای آموزشی زبان خارجی
کتابهای آموزشی
کتابخانه