هسته پژوهشی مهندسی خواص اپتیکی نانوساختارها و لایه‌های نازک

 | تاریخ ارسال: 1397/9/5 - 10:46 | 
فعالیت­‌های هسته‌­ پژوهشی مهندسی خواص اپتیکی نانوساختارها و لایه‌های نازک
1- مسئول هسته
دکتر آراز سیابی
 
2- اعضای هسته
دکتر رضا حسن زاده (بیوانفورماتیک)، دکتر آراز سیابی (فیزیک ماده چگال)
 
3 - عناوین فعالیت­های پژوهشی
3 - 1 - انجام یافته
معرفی روشی محاسباتی جهت مهندسی خواص اپتیکی لایه نازک چندگانه
3 2 - در حال انجام
بررسی ساختاری لایه های نازک روی(Zn) بازپخت شده در مجاورت اکسیژن و نیتروژن، با استفاده از طیف های اپتیکی
 
4- تشریح فعالیت­های پژوهشی
4 1  فعالیت شماره 1
4 1 1 عنوان
معرفی روشی محاسباتی جهت مهندسی خواص اپتیکی لایه نازک چندگانه
4 1 2 مقدمه
لایه های نازک چندگانه به لایه هایی گفته می شود که از روی هم انباشته شدن چندین لایه جزء بر روی زیر لایه ای دلخواه تشکیل می شوند. مواد تشکیل دهنده و ساختار این لایه های جزء می­توانند به کلی متفاوت باشند. با توجه به محدودیت خواص هر یک مواد موجود در طبیعت، لایه های نازک چندگانه ابزار خوبی برای دستیابی به خواص بینابینی می باشند. در این پروژه با استفاده از دو روش بهینه سازی به روش گروه ذرات (Particle Swarm Optimization) و همگن سازی بروگمن (Bruggeman Homogenization Formalism)، بهینه ترین ساختار لایه نازک برای دست یافتن به طیف اپتیکی معلوم طراحی شد.
4 1 3 - کاربردها
مهمترین کاربردهای چنین پروژه ای می تواند در ساخت فیلتر های اپتیکی، اختلاف فاز دهنده های اپتیکی و بهینه سازی جذب نور در سلولهای خورشیدی باشد.
4 1 4 - تحلیل
در پروژه انجام شده ساختارهای لایه نازکی از مواد مختلف پیشنهاد شد تا شدت طیف های عبوری یا بازتابی از لایه مورد نظر در طول موج های دلخواه در ناحیه مرئی ماکزیمم و شدت در بقیه طول موج ها مینیمم شود. نتایج موفقیت روش در طراحی لایه نازک را تایید کرده و تمامی نتایج با اصول بنیادی اپتیک مطابقت داشت.
4 2  فعالیت شماره 2
4 2 1 عنوان
بررسی ساختاری لایه های نازک روی(Zn) بازپخت شده در مجاورت اکسیژن و نیتروژن، با استفاده از طیف های اپتیکی
توضیحات: در این پروژه از روش ارائه شده در پروژه شماره یک در بالا برای ریخت شناسی و تحلیل ساختار لایه های تولید شده از ماده روی که با درصد های مختلف اکسیژن و نیتروژن تحت بازپخت قرار گرفتند، استفاده شده است و پروژه در حال انجام می باشد.