همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی کارمندان بخش مالی

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 - 14:31 | 
  نام و نام خانوادگی: آقای لطیف رضایی
  سمت: عامل مالی
  تلفن: 32323611-045
  نام و نام خانوادگی: آقای غلامحسن یوسفی
   سمت: کارپرداز
   تلفن: 32323611-045
  نام و نام خانوادگی: آقای سعید دمیرچی
   سمت: انباردار
   تلفن: 32323600-045
  نام و نام خانوادگی: آقای شاپور رنجبر
   سمت: امور خدماتی
   تلفن: