منتخبین دانشکده مشگین شهر در شورای بین الملل دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - 09:01 | 
1- دکتر مهدی جودی (دانشیار)
2- دکتر نورالدین حسین پور (استادیار)