منتخبین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در شورای بین الملل دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - 08:48 | 
1- دکتر علی گلی زاده (استاد)
2- دکتر بهمن نوید شاد (دانشیار)
​3- دکتر مجتبی سوختانلو (استادیار)