ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 12:05 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ فاطمه کاتب دبیر
۲ زهرا رستمی نائب دبیر
۳ سمانه مصطفایی عضو اصلی
۴ سیدفرحان بدری عضو اصلی
۵ نگین مرادی عضو اصلی
۶ لیلا عندلیبی عضو علی‌البدل
۷ سمانه محمدی مقدم عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر اباذر اسمعلی

عملکرد انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 12:04 | 

عملکرد انجمن علمی مرتع و آبخیزداری


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی جلسه با معاون پارک علم و فناوری استانی آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی ۹۷/۹/۱۰
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید علمی از موزه تاریخ طبیعی اردبیل استانی موزه تاریخ طبیعی اردبیل ۹۷/۹/۱۲
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی GIS دانشکده‌ای آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی ۹۷/۱۰/۸
رویداد علمی نشست تخصصی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست استانی سالن بصیرت ۹۷/۱۲/۱۲
فعالیت آموزشی دوره آموزشی همیاران محیط‌زیست ویژه مدارس ابتدایی استانی پیش‌دبستانی و دبستان آوند ۹۷/۱۱/۱۶ الی ۹۷/۱۲/۱۴
رویداد علمی جشن بزرگ همزاد استانی سالن خودسیانی ۹۸/۲/۷
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی تحلیل خشکسالی با نرم‌افزار DIP دانشکده‌ای دانشکده کشاورزی ۹۸/۲/۲۱
فعالیت آموزشی کارگاه فرآیند‌های مشارکتی فرصت‌ها و تهدیدات رودخانه شهری بالیقلوچای دانشکده‌ای آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی ۹۸/۲/۲۵
ارتباطات و همکاری‌های علمی پاکسازی محوطه دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاهی محوطه شرقی دانشگاه ۹۸/۳/۱