فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و گواهی اشتغال برای اعضای هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 04:43 | 
فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان جهت ارائه به مراکز و دانشگاه های خارج از کشور
دانلود فایل 

فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال برای اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانس ها، کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی 
دانلود فایل

بخشنامه و فرم درخواست مجوز برگزاری همایش بین المللی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 04:39 | 

نمونه یادداشت تفاهم همکاری دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 03:12 | 

فرم های دعوت از مهمانان و کارشناسان خارجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 03:07 | 

درخواست مجوز سفر خارج از کشور برای کارمندان دولت و اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 03:03 |