انجمن علمی فضای سبزبرگزار می کند" همایش بین المللی صنعت منظر "

 | تاریخ ارسال: 1400/2/12 - 11:49 | 

دفعات مشاهده: 1057 بار   |   دفعات چاپ: 154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار می کند" آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز "

 | تاریخ ارسال: 1399/12/23 - 11:58 | 

دفعات مشاهده: 1078 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار می کند " آموزش نرم افزارTerrace Garden"

 | تاریخ ارسال: 1399/11/26 - 12:28 | 

دفعات مشاهده: 1098 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار می کند " آموزش تخصصی طراحی ویلا"

 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 - 12:34 | 

دفعات مشاهده: 1125 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار میکند"کارگاه آموزشی آنلاین معرفی، نحوه کاشت و نگهداری انواع ریوم ها"

 | تاریخ ارسال: 1399/9/15 - 10:55 | 

دفعات مشاهده: 1165 بار   |   دفعات چاپ: 156 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار می کند " دوره آموزشی تخصصی Sketchup"

 | تاریخ ارسال: 1399/8/25 - 10:00 | 

دفعات مشاهده: 1223 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزارمی کند "وبینار بررسی تجارت پروژه های میدانی مهندسی فضای سبز"

 | تاریخ ارسال: 1399/7/16 - 13:54 | 

دفعات مشاهده: 1213 بار   |   دفعات چاپ: 178 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار می کند " کارگاه آنلاین آشنایی با روند طراحی و اجرای بام سبز

 | تاریخ ارسال: 1399/5/14 - 08:38 | 

دفعات مشاهده: 1260 بار   |   دفعات چاپ: 184 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد "وبینار تخصصی آنلاین ارتباط برنامه ریزی شهری و منطقه ای با طراحی فضای سبز

 | تاریخ ارسال: 1399/5/14 - 08:35 | 

دفعات مشاهده: 1251 بار   |   دفعات چاپ: 172 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد " طراحی باغ های صخره ای"

 | تاریخ ارسال: 1399/3/18 - 08:30 | 

دفعات مشاهده: 1375 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد " دومین دوره جشنواره ملی عکس فضای سبز"

 | تاریخ ارسال: 1399/2/30 - 09:28 | 

دفعات مشاهده: 1341 بار   |   دفعات چاپ: 207 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد " فراخوان دریافت ایده برتر"

 | تاریخ ارسال: 1399/2/30 - 09:28 | 

دفعات مشاهده: 1323 بار   |   دفعات چاپ: 193 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار می کند" دوره آموزشی نرم افزار Realtime Landscaping"

 | تاریخ ارسال: 1399/2/20 - 09:16 | 

دفعات مشاهده: 1330 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد "جلسه پرسش و پاسخ پیرامون رشته مهندسی فضای سبز "

 | تاریخ ارسال: 1398/10/1 - 14:53 | دفعات مشاهده: 1687 بار   |   دفعات چاپ: 318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد " آبازدید از باغ گیاه شناسی کرج ملی "

 | تاریخ ارسال: 1398/10/1 - 14:49 | 
این بازدید در تاریخ 20 آبان 98 برگزار شد.
دفعات مشاهده: 1521 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد "کارگاه آموزشی هرس درختان و درختچه های زینتی"

 | تاریخ ارسال: 1398/10/1 - 14:46 | دفعات مشاهده: 1551 بار   |   دفعات چاپ: 222 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد " کارگاه آموزشی مدیریت فضای سبز خانگی"

 | تاریخ ارسال: 1398/10/1 - 14:42 | 
  


دفعات مشاهده: 1489 بار   |   دفعات چاپ: 225 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد " نشست تخصصی منظر و تغییر اقلیم"

 | تاریخ ارسال: 1398/10/1 - 14:40 | دفعات مشاهده: 1498 بار   |   دفعات چاپ: 224 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد "دوره آموزشی تخصصی طرلحی شیب"

 | تاریخ ارسال: 1398/10/1 - 14:39 | دفعات مشاهده: 1513 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی مهندسی فضای سبز برگزار کرد " آموزش نرم افزار اتو کد"

 | تاریخ ارسال: 1398/10/1 - 14:34 | 
  


دفعات مشاهده: 1516 بار   |   دفعات چاپ: 229 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش