دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

اولین دوره مسابقه طراحی منظر شهری با موضوع طراحی فرش گل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲ - 11:26 | 

دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نشست علمی تخصصی منظرپردازی خشک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - 15:52 | 

دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نشست علمی تخصصی اصول طراحی درمنظر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - 15:51 | 

دفعات مشاهده: 228 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه آموزشی اسکچاپ توسط انجمن علمی مهندسی فضای سبز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - 08:42 | 

دفعات مشاهده: 262 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار انجمن

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ - 14:42 | 
کارگاه آنالیز سایت 
مدرس :مهندس سعید عمادیان فر
تاریخ برگزاری :97/9/26
مکان:آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه


برگزاری همایش ملی طراحی منظرو فضای سبزبامحوریت :
فرهنگ منظر
نقش فضای سبز  در کاهش آلودگی هوا
رویکرد های نوین در فضای سبز شهری
اصول طراحی درفضای سبز
مدیریت آب درفضای سبز شهری
بام سبز دیوار سبز

انجمــن علمــی مهندســی فضــای ســبز دانشــگاه محقق اردبیلی با همکاری( شــهرداری شــهر اردبیل ،استانداری، انجمن متخصصان فضای سبز ایران (ISLAP)سازمان پارک ها وفضای سبزشهر اردبیل , شورای شهر) معاونت فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی واســاتید مجــرب حرفــه ای رشته فضای سبز نشست تخصصی با عنوان نقش فضای سبزدر کاهش آلودگی هوا و همچنین مســابقه ی ملــی طراحــی منظــر و فضــای ســبز ، مسابقه ملی اسکیس و همچنین غرفه دستاورد های فضای سبزدانشگاه محقق را بــا محوریــت طراحــی منظرهــای شــهری اردبیل برگزارنمود. هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد ایجــاد انگیــزه و رغبــت در بیــن دانشــجویان واثبات توانایی های دانشجویان این رشته و گســترش ارتبــاط ســازنده بیــن نهــاد هــای اجرایــی و دانشــجویی کمــک بــه گســترش اشــتغال زایــی در زمینــه ی طراحــی فضاهــای ســبز و در نهایــت بکارگیــری آثــار خلاقانــه ی آنــان در محیــط هــای شــهری از دیگــر اهــداف ایــن رویــداد بود.
عنوان برنامه:همایش ملی طراحی منظروفضای سبز
نوع برنامه:رویدادعلمی
سطح برگزاری:کشوری
هیئت داوران:
 دکتر حمید ابراهیم /دکترای معماری از جنوای ایتالیا/ ریاست محترم انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران
مهندس ابوذر دلفاردی / کارشناس ارشد سازمان شهرداری ها وزارت کشور 
دکتربهروز جانی پور / دکترای معماری، عضو هیئت علمی گروه مهندسی فضای سبزتهران 
دکتر سعدالله علیزاده اجیرلو/دکترای بیوتکنولوژی گیاهان زینتی وفضای سبز/ هیئت علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز 
دکتر بهروز میرزائیان جلالی/ دکترای معماری منظر شهر و طبیعت از دانشگاه  فنی برلین آلمان و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  شیراز 
دکتربهداد علیزاده/  دکترای معماری منظر از دانشگاه شفیلد انگلستان ، استادیار معماری منظر، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا طاهری/  دکترای معماری منظراز UPM  ، استادیار معماری منظر ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  
مهندس رضا فرهادی/ مدیر گروه پژوهشی معماری منظرو محیط زیست ، مدرس دانشگاه هرمزگان
مهندس پیمان گیلانی / کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، مهندس منظر ، خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران
 
محل برگزاری:دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری:16الی19تیرماه
مدت برنامه:4روز
تعدادشرکت کنندگان:
برگزاری مسابقه طراحی محوطه کتابخانه دانشگاه محقق اردبیلی
- عنوان برنامه: برگزاری مسابقه طراحی محوطه کتابخانه دانشگاه محقق اردبیلی
- نوع برنامه: رویداد علمی
- سطح برگزاری: کشوری
- محل برگزاری: به صورت مجازی
- زمان برگزاری:  ۱۳۹۷/۱/۲۷ تا ۱۳۹۷/۲/۱۵
- مدت برنامه: ۲۰ روز
- تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۵ تیم

دفعات مشاهده: 504 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
اخبار انجمن - ۱۳۹۷/۶/۱۱ -