لینک دانلود نرم افزار دستگاه Nanodrop

 | تاریخ ارسال: 1397/5/20 - 15:58 | 

بعد از نصب نرم افزار Nanodrop از طریق لینک زیر، فایل خود را در نرم افزار باز کرده و با انتخاب داده هر نمونه و یا نمونه ها بطور همزمان می توان Export  مربوط به آن (ها) را با فرمت PDF دریافت کرد.