همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

بازگشت به تحصیل دانشجویان مشروطی

 | تاریخ ارسال: 1397/5/15 - 09:57 | 
به اطلاع دانشجویان ی که سه ترم مشروط شده‌اند می رساند: جهت درخواست بازگشت به تحصیل تا تاریخ 20 مرداد به دانشکده مراجعه نمایید همچنین دانشجویانی که بیش از سه ترم مشروط شده‌اند جهت ارائه درخواست بازگشت به تحصیل به سامانه بررسی موارد خاص وزارت علوم مراجعه کرده و پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری نسخه چاپ شده کد رهگیری را تا تاریخ 20 مرداد به دانشکده ارائه نمایند.
http://mad.saorg.ir سامانه شورای بررسی موارد خاص، درخواست بررسی موارد خاص