هیئت علمی فنی

گروه آمار و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مسعود گنجی دانشیار Bayesian Statistical Inference AWT IMAGE
صفر پارسی استادیار Statistical Inference and Censored date analysis AWT IMAGE
ولی زردشت استادیار Nonparametric Inference and Reliability Theory AWT IMAGE
قادر قاسمی مربی Commutative Algebra AWT IMAGE
مهدی اسماعیلیان استادیار آمارهای ترتیبی دنباله ای AWT IMAGE
گروه ریاضیات و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عبداله برهانی فر استاد ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نعمت اباذری استادیار Differential Geometry AWT IMAGE
حسین عبدل زاده استادیار جبر AWT IMAGE
محمدرضا عبداله پور دانشیار آنالیز AWT IMAGE
جعفر اعظمی دانشیار جبر AWT IMAGE
نسرین اقبالی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
کاظم حق نژاد آذر استادیار Analysis(Harmonic Analysis- operator theory AWT IMAGE
احمد خوجالی استادیار جبر AWT IMAGE
عادل کاظمی دانشیار جبر(تئوری گراف) AWT IMAGE
داریوش لطیفی دانشیار هندسه AWT IMAGE
محمد رضا مطلبی استادیار آنالیز AWT IMAGE
عباس نجاتی استاد آنالیز AWT IMAGE
احمد یوسفیان دارانی دانشیار جبر AWT IMAGE
ناصر زمانی استاد جبر AWT IMAGE
کمال بهمن پور استادیار جبر AWT IMAGE
محمد ضارب نیا دانشیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
گروه علوم کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمدباقرفرشباف مقیمی استادیار آنالیز AWT IMAGE
دانیال میری زاده مربی معماری کامپیوتر AWT IMAGE
  • گروه آمار و کاربردها
  • گروه ریاضیات و کاربردها
  • گروه علوم کامپیوتر

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
آیدین عزیزپور استادیار گیاهان دارویی AWT IMAGE
لیلا غفار زاده نمازی استادیار اصلاح نباتات AWT IMAGE
مهدی معمری استادیار علوم مرتع AWT IMAGE
نورالدین حسین پور آزاد استادیار اصلاح نباتات - مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی AWT IMAGE
قاسم میرزایی مربی هیدرولیک AWT IMAGE
رضا نوروزی مربی اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی AWT IMAGE
مهدی جودی استادیار Crop Physiology AWT IMAGE
حسن ملکی لجایر استادیار اصلاح و فیزیولوژی گیاهان زینتی AWT IMAGE
علی شاهی قره لر مربی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه AWT IMAGE

اساتید گروه معارف اسلامی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مرتضی ابراهیمی دانشیار معارف اسلامی و علوم سیاسی AWT IMAGE
یعسوب اصغری نیاری استادیار معارف اسلامی و علوم سیاسی AWT IMAGE
احمد شجاعی دانشیار معارف اسلامی AWT IMAGE
امین فتحی استادیار معارف اسلامی AWT IMAGE
عباس فنی اصل استادیار معارف اسلامی AWT IMAGE
محمد رضا مولایی مربی معارف اسلامی و علوم سیاسی AWT IMAGE
اشرف میکائیلی استادیار معارف اسلامی AWT IMAGE
محمدامین میکائیلی مربی معارف اسلامی AWT IMAGE
جعفر نامور مربی معارف اسلامی  AWT IMAGE
محمد رضا آکار مربی معارف اسلامی AWT IMAGE
علی احمد پور استادیار معارف اسلامی AWT IMAGE

معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق