.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - 11:51 | 
دانشگاه های دولتی مهم:
تا سال 2011 گرجستان دارای 200 دانشگاه بود که 60 دانشگاه آن رسمی و ثبت شده بود. 20 دانشگاه نیز دولتی محسوب می شد. در سال 2011 استانداردهای اروپایی اعمال گردید و تعداد دانشگاه ها تقلیل یافت. هم اکنون فقط 26 دانشگاه دولتی و خصوصی رسمی هستند.
دانشگاه دولتی:
تفلیس (ایوانه جاواخیشویلی)
دانشگاه دولتی ایلیا چاوچاوادزه
دانشگاه پزشکی
دانشگاه فنی
دانشگاه کوتائیسی
دانشگاه باتومی
طبق موافقت نامه همکاری میان دانشگاه های ایلیا و سن دیگو، چند رشته مشترک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی از سال تحصیلی 2017- 2016 در دانشگاه ایلیا تاسیس می شود. فارغ التحصیلان این رشته ها از هر دو دانشگاه مدرک فارغ التحصیلی دریافت خواهند نمود.
دانشگاه های خصوصی:مهمترین دانشگاه های خصوصی عبارتند از:
جرجیا
قفقاز
دریای سیاه
آزاد
سوخومی
آقماشنبلی
حقوق
دانشگاه آمریکایی قفقاز
دانشگاه آمریکایی علوم انسانی و روابط بین الملل.
دانشگاه های «دریای سیاه»، «قفقاز» و «دانشگاه آمریکایی علوم انسانی» دروس خود را به زبان انگلیسی ارائه
می کنند.
در حال حاضر مدارک دانشگاه دولتی «جاواخیشویلی»، «آکادمی هنر»، «کنسرواتوار موسیقی»، «دانشگاه فنی»، «دانشگاه دولتی زبان و فرهنگ کاوکاوادزه» و «دانشگاه دولتی آکاکی تسرتلی» مورد ارزیابی ایران قرار گرفته اند.