دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

کتاب های منشر شده گروه زراعت و اصلاح نباتات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳ - 14:55 | 
مهندسی متابولیک برای تجاری سازی فرایندهای زیستی
مترجم: دکتر رسول اصغری زکریا
سال چاپ: 1397
شابک: 9-74-8569-600-978
فرهنگ گیاهان دارویی (جلد اول)
مترجمان: دکتر علی عبادی، دکتر علی تیمور زاده، مهدی عقیقی شاهوردی کندی
سال چاپ: 1390
شابک: 1-46-2921-964-978
گیاهان صنعتی (چاپ دوم)
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی
سال چاپ: 1388
شابک: 3-40-6008-964-978
مباحث نوین در زراعت و فیزیولوژی گیاهی
تالیف: دکتر علی عبادی، دکتر احمد توبه، مهدی عقیقی شاهوردی کندی
سال چاپ: 1390
شابک: 0-43-2921-964-978
زراعت گیاهان علوفه ای (چاپ دوم)
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی، دکتر سعید حکم علی پور
سال چاپ: 1393
شابک: 1-86-6008-964-978

گیاهان صنعتی
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی
سال چاپ: 1386
شابک: 5-52-8184-964-978
کنترل علف های هرز
تالیف: دکتر حمید رضا محمد دوست چمن آباد
سال چاپ: 1390
شابکک 6-216-102-600-978
بیو شیمی عمومی بیوشیمی ساختمانی
تالیف:دکتر محمد صدقی
سال چاپ: 1389
شابک: 1-125-102-600-978
ژنتیک علف های هرز و گیاهان مهاجم
مترجمان:دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، مهندس شیوا حمید زاده مقدم
سال چاپ: 1396
شابک: 0-19-8569-600-978
زراعت سیب زمینی
تالیف: دکتر افشار آزاد بخت، دکتر محمدتقی آل ابراهیم 
سال چاپ: 1396
شابک: 5-0-97962-600-978
مدیریت علف های هرز باغ های مرکبات
تالیف: دکترمحمدتقی آل ابراهیم، مهندس رحمان خاکزاد، مهندس رقیه مجد
سال چاپ: 1395
شابک: 5-01-8569-600-978
مقاومت به گلایفوسیت در گیاهان زراعی و علف های هرز
مترجمان: دکترمحمدتقی آل ابراهیم، دکتر ایرج نصرتی، دکتر کمال حاج محمد نیا قالی باف
 سال چاپ: 1396
شابک: 0-350-386-964-978
بیان ژن در پروکاریوت ها و یو کاریوت ها
تالیف: دکتر سارا دژستان، دکتر مهدی بهنامیان
سال چاپ: 1395
شابک: 4-551-970-964-978
مواد غذایی تغییر یافته ی ژنتیکی
مترجمان: دکتر رسول اصغری زکریا، گیتی ستوده اردبیلی،شیوا حمید زاده مقدم
سال چاپ: 1397
شابک: 2-57-8569-600-978

آشنایی با PCR
مترجمان: دکتر رسول اصغری زکریا، گیتی ستوده اردبیلی
سال چاپ: 1396
شابک: 1-41-8569-600-978
ژنتیک تکمیلی
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا
سال چاپ:
شابک:
مروری بر مفاهیم و تمرینات ژنتیک
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا،حمید حا‌تمی‌ ملکی‌
سال چاپ: 1385
شابک: 7-28-8478-964
گونه های اژیلوپس
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا
سال چاپ: 1396
شابک: 5-14-8569-600-978
پرایمینگ بذر
تالیف: دکتر محمد صدقی، مهندس لیلا یاری،مهندس حسین صادقی
سال چاپ:1392
شابک:6-15-6200-600-978
herbicide resistance in weeds and crops
تالیف: دکتر آل ابراهیم، روزبه زنگویی نزاد،Ming Tseng
سال چاپ:1396
شابک: 

بیوشیمی گیاهی
تالیف: محمد صدقی
سال چاپ: 1394
شابک: 9786007902080
محافظ های گیاهی و تنش های غیر زیستی
تالیف: دکتر هاشم هادی، دکتر رئوف سید شریفی،مهندس علی نامور
سال چاپ: 1395
شابک: 9-85-6648-600-978

مورفولوژی و مراحل رشد و نمو گیاهان زراعی
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر راضیه خلیل زاده
سال چاپ: 1397
شابک: 9-58-8569-600-978
رگرسیون مولفه های اصلی در تخمین عملکرد گیاهان زراعی
مترجمان: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر هاشم هادی، مهندس علی نامور
سال چاپ: 1396
شابک: 9-8-97100-600-978

کودهای زیستی در زراعت
تالیف: دکتر رئوف سید شریفی، مهندس علی نامور
سال چاپ: 1394
شابک: 5-1-96047-600-978

زراعت حبوبات
تالیف: دکتر مرتضی سام دلیری، دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر بهروز اسماعیل پور
سال چاپ: 1389
شابک: 7-751-223-964-978
گیاهان صنعتی
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی
سال چاپ: 1396
شابک: 3-40-6008-964-978
تولید غلات
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر راضیه خلیل زاده
سال چاپ:1396
شابک: 4-40-8569-600-978
زراعت گیاهان لیفی
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر اسماعیل قلی نژاد
سال چاپ: 1394
شابک: 0-11-7902-600-978

زراعت در شرایط تنش های محیطی
تالیف: دکتر رئوف سیدشریفی، دکتر سعید حکم علی پور
سال چاپ: 1395
شابک: 7-84-9626-600-978
اصول و روش های تولید بذر پیش پایه سیب زمینی
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا، مهندس مجتبی فتحی
سال چاپ: 1389
شابک: 8-126-102-600-978
زراعت و اصلاح سیب زمینی
تالیف: دکتر رسول اصغری زکریا، دکتر رئوف سیدشریفی
سال چاپ: 1387
شابک: 3-56-8184-964-978
تکنولوژی تولید و گواهی بذر
تالیف: دکتر احمد توبه، مهندس غلامرضا حمزه پور سوینی، مهندس مهدی آذر گشب قره قشلاق، دکتر سعید حکم علی پور
سال چاپ: 1394
شابک: 9-864-102-600-978

تولید سیب زمینی ارگانیک و مدیریت تلفیقی آفات آن
مترجمان: دکتر احمد توبه، مقصود ضیاء چهره، غلامرضا حمزه پور، دکتر محمد تقی آل ابراهیم
سال چاپ:1395
شابک: 7-5-96166-600-978
زراعت نخود
تالیف: دکتر احمد توبه، دکتر سعید صادق زاده حمایتی، مهندس مقصود ضیاچهره
سال چاپ: 1396
شابک: 5-6-97100-600-978
گندم از تولید تا مصرف
تالیف: دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد، دکتر قدیر نوری قنبلانی، دکتر علی اصغری، مهندس علی رضا نوری قنبلانی
سال چاپ: 1389
شابک: 6-076-102-600-978

دفعات مشاهده: 2340 بار   |   دفعات چاپ: 465 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر