کتاب منتشر شده گروه گیاه پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1396/10/3 - 14:29 | 
مؤلف: جبرائیل رزمجو
سال چاپ : 1394
شایک:

آفات کش ها
مترجمان: مهندس فرشته خرمی و دکتر هوشنگ رفیعی دستجردی
سال چاپ : 1395
شابک:8-00-8569-600-978
آفات کش ها: بمب های ساعتی سمی در عصر ما
مترجمان: مهندس فرشته خرمی و دکتر هوشنگ رفیعی دستجردی
سال چاپ : 1391
شابک:8-37-6408-600-978

بیماری شناسی از دیدگاه مولکولی
مترجمان: دکتر داود کولیوند، دکتر مهدی داوری، مهندس مونس بخشی
سال چاپ : 1393
شابک:8-79-6408-600-978 


مدیریت آفات محصولات زراعی
مترجمان: مهندس فرشته خرمی و دکتر هوشنگ رفیعی دستجردی
سال چاپ:1392

شابک: 0-59-6408-600-978
کشت بافت گیاهی
مترجم: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1371
شابک: 
مقاومت گیاهان به حشرات
مترجمان: دکتر قدیر نوری قنبلانی، مهندس محمد حسینی، مهندس فرنوش یغمایی
سال چاپ: 1374
شابک: 
اکولوژی حشرات(جلد اول)
مترجم: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1380
شابک: 4-27-6822-964
اکولوژی حشرات(جلد دوم)
مترجم: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1380
شابک: 4-27-6822-964
روش های برآورد میزان خسارات آفات به محصولات زراعی
مترجم: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1374
شابک: 
اکولوژی جمعیت حشرات
مترجم: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1373
شابک: 
سوسک کلرادوی سیب زمینی
تالیف: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1365
شابک: 
قارچ شناسی عملی ( تشخیص ریخت شناختی جنس های مهم)
تالیف: مهندس محمود باقری خیر آبادی
سال چاپ: 1395
شابک: 9-63-7931-600-978


پروتوکل های آگروباکتریوم ( جلد اول)
مترجم: مهندس محمود باقری خیر آبادی
سال چاپ: 1383
شابک: 1-60-5854-964
پژمردگی باکتر یایی و جرب معمولی سیب زمینی
تالیف: مهندس محمود باقری خیر آبادی
سال چاپ:1395
شابک: 0-66-7931-600-978

مروری بر مباحث مدیریت بیماری های گیاهی
مترجم: مهندس محمود باقری خیر آبادی
سال چاپ:1395
شابک: 3-65-7931-600-978
روش های آزمایشگاهی در باکتری شناسی گیاهی
تالیف: مهندس محمود باقری خیر آبادی
سال چاپ:1395
شابک: 7-67-7931-600-978

تالیف: کریم کمالی، قدیر نوری،ابراهیم باقری،مرتضی اسماعیلی
سال چاپ: 1389
شابک:9789640360668دفعات مشاهده: 4450 بار   |   دفعات چاپ: 971 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر