عنوان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ - 12:49 | 
مجموعه وظایف و اختیارات
 • بررسی های لازم جهت شناخت وضعیت دانشگاههای سایر کشورها به منظور تدوین برنامه های همکاری با آنها در راستای سیاست بین المللی سازی دانشگاه
 • تدوین خط مشی ها و برنامه های مربوط به روابط و همکاری های بین المللی و منطقه ای دانشگاه با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی و شناساندن هرچه بیشتر دانشگاه در جوامع بین المللی
 • بررسی ها و مطالعات لازم جهت تدوین قراردادها ،موافقت نامه ها، پروتکل ها و یادداشت های تفاهم نامه در چارچوب وظایف محوله با معرفی ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی و پیگیری تا تحقق موارد توافق شده
 • برنامه ریزی لازم جهت ارائه خدمات به اعضای هیات علمی دانشگاه جهت شرکت در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی
 • موقعیت یابی و پایش وضعیت شاخص های ارتقای دانشگاه در سیستم های بین المللی و پیگیری امور مربوط به آن
 • انجام اقدمات لازم جهت اعزام تیم های دانشجویی به منظور شرکت در المپیادهای جهانی، اعم از علمی و ورزشی
 • اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص صدور گواهی و معرفی اساتید و دانشجویان به سفارتخانه های خارجی
 • برنامه ریزی،هماهنگی و اقدام در مورد دیدارهای رسمی دانشگاه در خارج و همچنین هیأت ها و مهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی
 • ایجاد هماهنگی بین دانشگاه ها، دانشکده ها و سایر واحدهای تابعه در ارتباط با فعالیت های برون مرزی
 • پیگیری امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در مجامع و شبکه های علمی بین المللی
 • مشارکت در ارتقای رتبه علمی دانشگاه در سطح بین المللی
 • امضای قراردادهای همکاری پژوهشی بین المللی
 • تلاش در جهت جذابیت بیشتر دانشگاه برای اساتید و دانشجویان غیر ایرانی
 • شرکت در نمایشگاه های بین المللی به منظور معرفی دانشگاه و جذب دانشجویان غیر ایرانی
 • امضای قراردادهای همکاری پژوهشی بین المللی
 • برنامه ریزی دیدارهای علمی و پژوهشی،عقد موافقت نامه های همکاری و گسترش آنها.

 امور متفرقه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی
 

 
 • انجام مکاتبات لازم با دانشگاههای مختلف جهان در خصوص روابط و همکاریهای دانشگاهی و تمهید مقدمات ایجاد ارتباطات علمی، ورزشی و فرهنگی
 • تنظیم و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به امور بین المللی دانشگاه و ارائه آن به شورای مربوطه جهت تصویب و اجرا
 •  تنظیم اعتبارات ارزی و ریالی مربوط به برنامه های سالانه
 • تهیه آمارهای مختلف
 • تهیه و تنظیم صورتجلسه مصوبات شورای بورس و مسافرت های خارج از کشور دانشگاه
 • انعکاس اطلاعیه های مربوط به گردهمایی های علمی کشوری به واحدهای علمی دانشگاه
 • تمهید کلیه مقدمات بازدید اتباع خارجی و تنظیم برنامه بازدید
 • تهیه وتنظیم عملکرد سالانه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی
 • بررسی واقدام در خصوص کلیه نامه های واصله به دانشگاه از وزارت متبوع وسایر سازمانهای دولتی درحیطه مسائل مختلف امور بین الملل اعم از اجرای آیین نامه‌ها، عقد قراردادهای همکاری بین المللی
 • انعکاس فراخوان‌های مربوط به برگزاری همایشهای علمی داخل کشور واصله از سایر دانشگاه ها و موسسات عالی و تحقیقاتی به واحدهای مربوطه دانشگاه
 • اقدام در خصوص عضویتهای بین المللی دانشگاه (پرداخت حق عضویت های دانشگاه )
 • تهیه گزارشات متعدد از وضعیت روابط بین المللی دانشگاه
 • انجام کلیه امور مربوط به اتباع خارجی دانشگاه اعم از امور بانکی، دارائی، گذرنامه و ....
 • تنظیم برنامه سفر و انجام امو ر مربوطه به بازدید افراد و هیات های بازدید کننده خارجی از دانشگاه
 • تنظیم قراردادها و پروتکل های همکاری با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور
 • تجدید و تکمیل معرفی نامه انگلیسی دانشگاه و ارسال به مراکز علمی داخل و خارج از کشور
 • مدیریت بخش آکادمی زبان دانشگاه
 •  تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی با همکاری سایر واحد ها
 • به روز رسانی اطلاعات سایت دانشگاه به دو زبان انگلیسی و فارسی
 • برنامه­ ریزی برای اجرای آزمون­های استاندارد ملی و بین­ المللی زبانLPT,MSRT

1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - 10:34 | 
1