ورود به سایت

تماس با کارشناسان انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

AWT IMAGE


  • رئیس اداره: میترا اجودی مقدم
  • شماره تلفن مستقیم: ۰۴۵۳۳۵۱۷۹۲۶
  • شماره تلفن داخلی: ۰۴۵۳۳۵۱۷۹۲۹ - داخلی ۵۲۷۴
  • پست الکترونیک: anjoman_elmiuma.ac.ir
  • کارشناس انجمن های علمی: سعید بوداقی
  • شماره تلفن داخلی: ۰۴۵۳۳۵۱۷۹۲۹ - داخلی ۵۲۷۲
  • پست الکترونیک: anjoman_elmiuma.ac.ir

AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE