ورود به سایت

معرفی مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر معراج شرری

***

آشنایی با مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه وظیفه ارتقای ارزش‌های اسلامی و نیز افزایش مهارت‌ها و باور‌های فرهنگی و اجتماعی کارآمد، در میان دانشگاهیان را بر عهده دارد. ایجاد محیط نشاط، امید و اتکال به خداوند متعال، افزایش بصیرت اسلامی انقلابی، تقویت روحیه تعهد و حضور در صحنه‌های علمی و فرهنگی اجتماعی، توسعه حوزه مشارکت دانشگاهیان در فعالیت‌های فرهنگی و الگوسازی فرهنگی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی از جمله سیاست‌های راهبردی این مدیریت می‌باشد. از این رو مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، تلاش می‌کند؛ با کمک دانشگاهیان فرهیخته، زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی را برای تمام اقشار دانشگاهی (دانشجویان، استادان و کارمندان) فراهم نماید.

زیر‌مجموعه‌های این مدیریت به شرح ذیل می‌باشند:

• انجمن‌های علمی دانشجویی

• نشریات دانشجویی

-

اهم وظایف:

 • برنامه‌ریزی طرح‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی طرح‌های فوق برنامه در زمینه‌های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • راهبری، مدیریت و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.
 • گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و زمینه‌سازی اجرای فعالیت‌های قرآنیدینی.
 • نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی.
 • ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی در دانشگاه.
 • تشکیل گروه‌‌های دانشجویی در رشته‌های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.
 • تعامل با مرکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.
 • تهیه برنامه‌های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه‌ها ومسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت‌های هنری، اردوها و جشنواره‌ها.
 • انتشار و ترویج ارزش‌های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.
 • جمع‌آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیوهای مربوط.
 • برنامه‌ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان.
 • برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری.
 • برگزاری جشن‌های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه.
 • زمینه‌سازی و بسترسازی فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • تهیه گزارش مستمر از فعالیت‌های انجام یافته.
 • برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.