گروه علوم دامی

  گروه علوم دامی
  مدیر گروه : دکتر جمال سیف دواتی - تلفن داخلی: ۵۱۷۲
 
 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
عکس  
مرتبه علمی
 
 
ایمیل ( تلفن داخلی)
 
 
جمال

 
سیف دواتی استاد
jseifdavatiyahoo.com
۵۱۵۷

 
 
 
رضا
 
سید شریفی استاد
reza_seyedsharifiyahoo.com
۵۱۵۷

 
 
میر داریوش

 
شکوری دانشیار
mdshakouriuma.ac.ir
۵۱۶۱

 
 
 
حسین
 
عبدی بنمار استاد
abdibenemaruma.ac.ir
۵۱۵۴

 
 
حسین
 
محب الدینی دانشیار Mohebodiniyahoo.com
۵۱۵۶
 
فرزاد
 
میرزائی آقچه قشلاق استاد  
f_mirzaeiuma.ac.ir
۵۱۵۵
 
بهمن
 
نوید شاد استاد bnavidshadyahoo.com
۵۱۵۵
 
نعمت
 
هدایت دانشیار nhedayatuma.ac.ir  
۵۱۷۲
 
رضا
 
بهمرام دانشیار behmaram.rezayahoo.com
۵۱۶۱
 
 


دفعات مشاهده: 12188 بار   |   دفعات چاپ: 822 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر