دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

گروه علوم دامی

  گروه مهندسی علوم دامی
  مدیر گروه : دکترنعمت هدایت
 
 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
عکس  
مرتبه علمی
 
 
ایمیل
 
 
جمال

 
سیف دواتی دانشیار
jseifdavatiyahoo.com
 
 
 
رضا
 
سید شریفی دانشیار
reza_seyedsharifiyahoo.com
 
 
میر داریوش

 
شکوری دانشیار
mdshakouriuma.ac.ir
 
 
 
حسین
 
عبدی بنمار دانشیار
abdibenemaruma.ac.ir
 
 
حسین
 
محب الدینی استادیار Mohebodiniyahoo.com
 
فرزاد
 
میرزائی آقچه قشلاق دانشیار  
f_mirzaeiuma.ac.ir
 
بهمن
 
نوید شاد دانشیار bnavidshadyahoo.com
 
نعمت
 
هدایت دانشیار nhedayatuma.ac.ir  
 
رضا
 
بهمرام استادیار behmaram.rezayahoo.com
 
سعید
 
نیک بین استادیار saeidnikbinyahoo.com
 
 
بهرام
 
فتحی آچاچلویی دانشیار bahram1356yahoo.com
 
یونس
 
زاهدی دیزج یکان استادیار younes.zahedigmail.com
 
فاطمه
 
قنادی اصل استادیار ghannadiasluma.ac.ir


رضوان

 
شاددل استادیار r.shaddeluma.ac.ir
 
 


دفعات مشاهده: 6885 بار   |   دفعات چاپ: 553 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر