ورود به سایت

شرایط اولیه پذیرش:

-  داشتن ایده محوری

-  داشتن برنامه کاری برای ایده ­محوری.

-   داشتن گروه کاری.

 ____________________________________________

¤ مقاطع پذیرش در مرکز رشد:

 مرکز رشد در سه مقطع به شرح زیر ایده­ ها را پذیرش می­کند:

مقطع پیش رشد: دوره ای است که به منظور حمایت از هسته هایی که ماهیت حقوقی ندارند یا شرط لازم برای حضور در دوره های رشد را نداشته باشند، ایجاد گردیده است. استقرار هسته ها در این دوره شش ماه است و با توافق شورای مرکز رشد حداکثر تا نه ماه قابل افزایش است.

مقطع رشد: محل استقرار شرکت نوپا در مرکز رشد است و زمان این دوره سه سال و با توافق شورای مرکز حداکثر تا پنج سال قابل افزایش است.

مقطع رشد تحقیقاتی: بخشی از مرکز رشد است که واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و شرکت ها و واحدهای پژوهشی دانشگاهی و سازمانی در آن استقرار می یابند.

   ____________________________________________

 ¤ شرایط پذیرش هسته ها در مقطع پیش رشد:

1- داشتن ایده فناوری ( محوری ) و بازارپسند.

2-  ترکیب نیروی انسانی متناسب با زمینه فعالیت هسته ( حداقل 2 نفر ).

3-  pحضور تمام وقت یکی از افراد هسته در محل استقرار ( محل استقرار می تواند در مرکز رشد یا مکان معرفی شده از طرف صاحب ایده باشد ).

برای پذیرش هسته ها در مقطع رشد باید کاربرگ مخصوص هسته های فناوری را تکمیل نمایند.

 ____________________________________________

¤ شرایط پذیرش شرکت های نوپا  در مقطع رشد:

1- داشتن شخصیت حقوقی ( شرکت یا موسسه ثبت شده).

2- ارایه ایده کاری متکی بر فناوری و بازار و تصویب شدن طرح تجاری در شورای مرکز رشد.

3- یکی از اعضای اصلی که نام او در اساسنامه قید شده، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط در زمینه کاری شرکت باشد و در محل دیگری شاغل نباشد.

4- حضور تمام وقت حداقل یک نفر در محل استقرار شرکت.

5- رعایت مقررات و ضوابط عمومی مرکز رشد.

 برای پذیرش شرکت ها در مقطع رشد باید کاربرگ مخصوص واحدهای فناوری را تکمیل نمایند.

 ____________________________________________

¤ شرایط پذیرش واحدهای R&D در مرکز رشد تحقیقاتی:

1-   حداقل 2 نفر با مدرک کارشناسی یا بالاتر با تجربه کافی در زمینه فعالیت سازمان مادر با برنامه منظم پاره وقت یا تمام وقت در دفتر واحد تحقیق و توسعه مستقر در مرکز رشد حضور داشته باشند.

2-   واحد تحقیق و توسعه در نمودار سازمانی سازمان مادر رسمیت یافته باشد یا حکم صریح بالاترین مرجع سازمان را برای انجام این امر داشته باشد یا به صورت یک شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر به ثبت رسیده باشد.

3-   برنامه کاری واحد تحقیق و توسعه از طرف سازمان مادر به همراه بودجه تخصیص یافته برای طرح پژوهشی در دوره حضور در مرکز رشد تحقیقاتی مشخص شده باشد.

برای پذیرش  واحدهای تحقیقاتی باید کاربرگ مخصوص واحدهای تحقیقاتی را تکمیل نمایند.

 ____________________________________________

توضیح: تشخیص پذیرش در مقاطع مختلف به عهده شورای پذیرش عمومی و تخصصی مرکز رشد می باشد.