معرفی مدیر اتاق فکر

AWT IMAGE

دکتر محمد حسن زاده

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران

I am an economic policy analyst with over 10 years of research experience, specialising in applied economics. Following the completion of my master’s from Tehran University, I worked in Tadbir economic research institute.

I worked as director of international economics at the institute until 2007. In 2007 I was accepted as a Ph.D student at Tarbiat Modares University. I designed and executed over ten government funded projects, including  various subjects such as Corruption, International Trade, Market Orientation, Entrepreneurship, Exchange rate.

Our research was focused primarily on policy design. We were tasked with collecting and analysing data as well as interpreting results to produce effective policy that would foster a strong economic and strategic approach to decision making across government. My strong capacity to deliver quality outcomes in directing the study group was a major factor in me being promoted to Deputy Director of Research.

پروفایل من