ارتباط با ما

اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی آمادگی دارد تا با همکاری سایر سازمان ها و مراکز علمی، در راستای ارتقای سطح دانش علمی دانش پژوهان جامعه اقدام به برگزاری هرگونه کارگاه آموزشی به صورت مشترک نماید.  
جهت برقراری ارتباط با بخش کارگاه های آموزشی می توانید از طریق پست الکترونیکی  conf@uma.ac.ir اقدام نمائید.
شماره تماس : 04531505323