اعضای هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین

گروه آموزشی فیزیک مهندسی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
آراز سیابی گرجان استادیار فیزیک حالت جامد AWT IMAGE
صغری میر ارشادی دانشیار فیزیک AWT IMAGE
شراره میرزایی استادیار فیزیک AWT IMAGE
عباس صباحی نمینی استادیار مهندسی مواد AWT IMAGE
مهرداد شیخلو استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
فاطمه صادقی استادیار طراحی کاربردی AWT IMAGE
فاطمه عبدی استادیار نانو فیزیک AWT IMAGE
رامین مشک آبادی استادیار مهندسی مکانیک-ساخت و تولید AWT IMAGE

گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا حسن زاده استادیار ریاضی کاربردی(بیو انفورماتیک) AWT IMAGE
مجید راهرو زرگر استادیار ریاضی محض(جبر جابجایی) AWT IMAGE
پری امیری استادیار ریاضی محض(آنالیز تابعی) AWT IMAGE
سولماز کیا استادیار بیو شیمی و بیو سنسور AWT IMAGE
مریم معاضدی استادیار برق - الکترونیک AWT IMAGE
سید حمید صفوی استادیار مهندسی برق AWT IMAGE
کامل صباحی استادیار مهندسی برق AWT IMAGE

گروه آموزشی مهندسی زیست محیطی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
آرش عبدالملکی استادیار فیزیولوژی و مهندسی بافت AWT IMAGE
یاسر شکری  استادیار کنترل هوشمند، کنترل سیستم های غیرخطی، کنترل هایبرید، کنترل تطبیقی AWT IMAGE