اطلاعیه تمدید کلاس های ترمیک زمستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1397/9/26 - 10:27 | 
به اطلاع زبان آموزان محترم می رساند ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه تا 28 آذر تمدید شد. 

ثبت نام کلاس های ترمیک آکادمی زبان اطلاعیه شروع کلاس های ترمیک زمستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1397/9/21 - 09:11 | 
به اطلاع زبان آموزان محترم می رساند ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه از 14 تا 24 آذر و شروع کلاسها از 25 آذر می باشد.

ثبت نام کلاس های ترمیک آکادمی زبان اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک پاییز 97 آکادمی زبان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1397/6/20 - 12:08 | 
به اطلاع زبان آموزان محترم می رساند مهلت ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه تا 11 مهرماه و شروع کلاسها از 15 مهرماه می باشد.

اطلاعیه

 | تاریخ ارسال: 1396/6/26 - 12:19 | 
اطلاعیه شروع کلاسهای ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه


 

اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک تابستان 96 آکادمی زبان دانشگاه اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1396/4/24 - 11:23 | 

اطلاعیۀ شروع کلاس­های ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه 

به اطلاع زبان آموزان محترم میرساند مهلت ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه تا 10 تیر ماه و شروع کلاسها از 15 تیر ماه میباشد