اهداف و وظایف

 | تاریخ ارسال: 1393/9/25 - 11:28 | 

مهمترین اهداف و وظایف حوزه ریاست:

 • تنظیم برنامه‌های مربوط به جلسات، ملاقات‌ها، مسافرت‌ها، کنفرانس‌ها و بازدیدهای داخلی و خارجی رییس دانشگاه و تهیه گزارش‌های لازم؛
 • دریافت و ثبت مکاتبات و دعوت نامه‌ها با عنوان رییس دانشگاه و ارائه آن برای صدور دستور و ارسال آن‌ها برای مسئولان ذیربط؛
 • صیانت از دستاوردهای نظام مقدس ج. ا. ایران در دانشگاه؛
 • صیانت از کارکنان، اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده، اماکن و تاسیسات و اموال دانشگاه؛
 • شناسایی آسیب‌ها، تهدیدها و انجام اقدامات پیشگیرانه (پیش بینی و پیشگیری)؛
 • ارزیابی و نظارت بر کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان و ارائه گزارش به وزارت متبوع؛
 • تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... دانشگاه براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی؛
 • ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص های تعیین شده؛
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد؛
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه؛
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها؛
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی؛
 • ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه؛
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها؛
 • نظارت بر سایر امور مربوطه به برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه؛
 • پیگیری لازم در خصوص تهیه و تنظیم اطلاعات،گزارش‌ها و تحلیل‌های لازم در رابطه با موضوعات و دستور جلسات هیات رئیسه و شورای دانشگاه از طریق معاونت‌ها، دانشکده‌ها و واحدهای ذیربط؛
 • ابلاغ دستور جلسات، صورت جلسات، یادداشت‌ها و دستورات رییس دانشگاه به مسئولان و واحدهای ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه گزارش نتیجه اقدامات انجام شده؛
 • تدوین برنامه، سیاست‌ها و خط مشی‌های خبری، رسانه‌ای، تبلیغاتی و انتشاراتی بر اساس ضوابط مربوطه؛
 • تهیه و تدوین اخبار، بیانیه‌ها، آگهی‌ها و پیام‌های خبری دانشگاه و اقدام برای نشر و انعکاس آن‌ها در رسانه‌های جمعی؛
 • انعکاس و تشریح دیدگاه‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های دانشگاه به جامعه؛
 • پوشش امور سمعی و بصری؛
 • انجام امور تبلیغات و تشریفات عام؛
 • بخش‌های مختلف معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی؛
 • اطلاع رسانی مکتوب از طریق نشریه پیام محقق و کتابچه سالانه دانشگاه محقق اردبیلی؛
 • اطلاع رسانی الکترونیکی از طریق وب سایت دانشگاه؛
 • برگزاری نشستهای خبری؛
 • فراهم کردن ارتباط با رسانه‌ها؛
 • بررسی مطالب انعکاس یافته در رسانه‌های گروهی در خصوص فعالیت‌های دانشگاه و پاسخگویی به آن‌ها در صورت ضرورت و اطلاع‌رسانی مستمر به رییس دانشگاه؛
 • بررسی دیدگاه‌ها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف دانشگاه و ارائه نتایج به مسئولان ذیربط؛
 • همکاری با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برای برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و میهمانی‌های رسمی، مصاحبه‌ها و بازدیدهای مربوط به دانشگاه؛
 • برنامه‌ریزی لازم برای تشخیص، جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک راکد دانشگاه در چهارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه؛
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی رییس دانشگاه؛
 • هماهنگی جلسات هیات ممیزه دانشگاه؛
 • هماهنگی جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی؛
 • هماهنگی جلسات کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه محقق اردبیلی؛
 • هماهنگی جلسات هیأت امنای دانشگاه محقق اردبیلی؛
 • نظارت و رسیدگی به امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه؛
 • نظارت و رسیدگی به امور بانوان دانشگاه؛
 • نظارت و رسیدگی به امور شاهد و ایثارگر دانشگاه؛
 • برگزاری دوره های MSRT  و دورۀ مکالمۀ زبان انگلیسی؛