برای جوانان امروز

 

 برای جوانان امروز

 

  1-زندگی فقط امروز نیست بلکه می بایست فردا را نیز درنظر گرفت.

  2-سالهای عمر یکسان نبوده وفراز ونشیب هایی دارد،جوانی اوج دوران احساس وهیجان وغلیان غرایز است.

  3-در این مقطع از زندگی، استفاده از تجربیات بزرگان در جهت گذشتن از سراب ورویای دوران بلوغ ،لازم بنظر می رسد.

  4-خداوند هر غریزه ونیازی که در وجودمان قرار داده ،راهی نیز جهت برآورده شدن آنها در نظر گرفته است، راه صحیح پاسخ به نیازهای غریزی جنسی ازدواج می باشد.

  از امام علی (ع)روایت شده که فرمود: خداوند از چیزی نهی نفرمود مگر آنکه از آن بی نیاز ساخت.

  5-کشش وجاذبه ای که خدا بین دختر وپسر قرار داده، در راستای تشکیل نهاد خانواده وتحکیم کانون گرم تربیت است.

  6- بنابراین غرایز واحساسات ابزار سرگرمی نیستند بلکه سرمایه ی رشد ومحل امتحان واسباب تداوم نسل اند لذا خیلی مقدس اند.

  7-در شریعت اسلام هیچ نیاز طبیعی صحیحی منع نشده است، لذا احکام دینی غرایز انسان را نه محدود می کند ونه محروم می نماید، بلکه در راستای رسیدن به رشد وتعالی محدوده تعیین می کند.

  8-سلامت وتداوم نسل بشری وابسته به تداوم وسلامت خانواده ها وپایداری خانواده ها ،وابسته به «عفت» افراد جامعه بخصوص جوانان می باشد.

  از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود: هیچ عبادتی در پیشگاه خدا برتر از عفت شکم وعفت دامن نیست.

 « امین فتحی –مدیر گروه معارف اسلامی»


دفعات مشاهده: 4297 بار   |   دفعات چاپ: 805 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 111 بار   |   0 نظر