ورود به سایت

معرفی رشته ها

رشته های مقطع کارشناسی 
 
۱
 آب وهواشناسی
ادبیات و علوم انسانی
۲
الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان
ادبیات و علوم انسانی
۳
آموزش زبان انگلیسی
ادبیات و علوم انسانی
۴
باستان شناسی
ادبیات و علوم انسانی
۵
تاریخ
ادبیات و علوم انسانی
۶
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ادبیات و علوم انسانی
۷
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ادبیات و علوم انسانی
۸
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
ادبیات و علوم انسانی
۹
حقوق
ادبیات و علوم انسانی
۱۰
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات و علوم انسانی
۱۱
زبان وادبیات عربی
ادبیات و علوم انسانی
۱۲
ژئومورفولوژی
ادبیات و علوم انسانی
۱۳
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
ادبیات و علوم انسانی
۱۴
صنایع دستی
ادبیات و علوم انسانی
۱۵
فلسفه
ادبیات و علوم انسانی
۱۶
مدیریت بازرگانی
ادبیات و علوم انسانی
۱۷
مدیریت جهانگردی
ادبیات و علوم انسانی
۱۸
نقاشی
ادبیات و علوم انسانی
۱۹
هنر اسلامی - نگارگری
ادبیات و علوم انسانی
۲۰
آمار وکاربردها
علوم پایه
۲۱
ریاضیات و کاربردها
علوم پایه
۲۲
زمین شناسی
علوم پایه
۲۳
زیست شناسی - عمومی
علوم پایه
۲۴
زیست شناسی علوم گیاهی
علوم پایه
۲۵
زیست شناسی سلولی و مولکولی
علوم پایه
۲۶
شیمی کاربردی
علوم پایه
۲۷
علوم کامپیوتر
علوم پایه
۲۸
فیزیک- اتمی و مولکولی
علوم پایه
۲۹
فیزیک- جامدات
علوم پایه
۳۰
فیزیک - بنیادی (نظری)
علوم پایه
۳۱
فیزیک - هسته ای
علوم پایه
۳۲
تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم تربیتی و روانشناسی
۳۳
راهنمایی و مشاوره
علوم تربیتی و روانشناسی
۳۴
روان شناسی بالینی
علوم تربیتی و روانشناسی
۳۵
روان شناسی عمومی
علوم تربیتی و روانشناسی
۳۶
مکانیزاسیون کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۳۷
مهندسی کشاورزی علوم خاک
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۳۸
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۳۹
مهندسی کشاورزی-باغبانی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۰
مهندسی کشاورزی-زراعت
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۱
مهندسی کشاورزی-علوم دامی-طیور
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۲
مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۳
مهندسی کشاورزی - آب
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۴
مهندسی کشاورزی -علوم دامی- دام
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۵
مهندسی منابع طبیعی-علوم وصنایع چوب وکاغذ
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۶
مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۷
مهندسی‌کشاورزی‌ـ اصلاح‌نباتات
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۸
مهندسی فضای سبز
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۹
مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۵۰
علوم مهندسی-ریاضی مهندسی
فناوریهای نوین
۵۱
علوم مهندسی-فیزیک مهندسی
فناوریهای نوین
۵۲
علوم مهندسی زیست محیطی
فناوریهای نوین
۵۳
علوم مهندسی محاسباتی
فناوریهای نوین
۵۴
مهندسی برق - الکترونیک
فنی و مهندسی
۵۵
مهندسی برق - قدرت
فنی و مهندسی
۵۶
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
فنی و مهندسی
۵۷
مهندسی معماری
فنی و مهندسی
۵۸
مهندسی شیمی
فنی و مهندسی
۵۹
مهندسی عمران
فنی و مهندسی
۶۰
مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی
۶۱
مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
کشاورزی و منابع طبیعی مغان
۶۲
مهندسی کشاورزی- علوم دامی 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان
۶۳
اقتصاد
ادبیات و علوم انسانی
۶۴
مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۵
مهندسی اپتیک و لیزر
فناوری‌های نوین نمین


دفعات مشاهده: 9060 بار   |   دفعات چاپ: 934 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 142 بار   |   0 نظر