ثبت شکایت


کد رهگیرى این فرم: P22-F24-U0-N14651          
[ چاپ فرم ]

دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل به منظور سهولت در ثبت شکایات و کاهش زمان پاسخگویی به شکایات ، سامانه برخط ثبت شکایات را راه اندازی نموده است. لذا می توانید با تکمیل موارد ذیل، شکایات،انتقادات و پیشنهادات خود را از عملکرد زیرنظام های آموزش عالی استان اردبیل ثبت نمائید. در این صورت شکایت شما به صورت خودکار توسط سیستم ذخیره شده و کد رهگیری به شما ارائه می گردد. سپس شکایت توسط این دبیرخانه بررسی و شما می توانید نسبت به پیگیری شکایات خود پس از گذشت حداکثر ده روز از تاریخ تنظیم شکایت با شماره تلفن 31505035-045دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل تماس حاصل فرمائید.

توجه: تکمیل تمامی فیلدها ضروری می باشد.


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: .......

نام و نام خانوادگی
شماره ملی
شماره تلفن همراه
آدرس ایمیل
عنوان زیر نظام( دانشگاه / مرکز آموزش عالی)
متن شکایت
:: مستندات

CAPTCHA