ورود به سایت
توسعه همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی و گروه کارخانجات نساجی و پوشاک آرتامد - خرداد 97
توسعه همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی و گروه کارخانجات نساجی و پوشاک آرتامد - خرداد 97
کارگاه آموزشی "مونوگرافی موفقیت شرکتهای کوچک با تاکید بر فرصتهای بازار ایران" - اردیبهشت 97
کارگاه آموزشی "مونوگرافی موفقیت شرکتهای کوچک با تاکید بر فرصتهای بازار ایران" - اردیبهشت 97
کارگاه آموزشی "دانشگاه کارآفرین؛ الزامات و راهکارها"
کارگاه آموزشی "دانشگاه کارآفرین؛ الزامات و راهکارها" - مرداد 1397
بازدید از شرکت آذر ساروج سبلان (تولید کننده بلوک سبک )
بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه از شرکت آذر ساروج سبلان (تولید کننده بلوک سبک )- شهریور 1397
بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه از شرکت طنین پیک سبلان
بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه از شرکت طنین پیک سبلان (تولید کننده توپ های ورزشی)- شهریور 1397
توسعه همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی و گروه کارخانجات نساجی و پوشاک آرتامد - خرداد 97
توسعه همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی و گروه کارخانجات نساجی و پوشاک آرتامد - خرداد 97
متن مورد نظر
متن مورد نظر
پیوند های مفید