به میز ارتباطات مردمی خوش آمدید


 
به اطلاع می رساند با عنایت به استقرار میز ارتباطات مردمی درسایت دانشگاه و میز خدمت حضوری در واحد دبیرخانه مرکزی دانشگاه، کلیه متقاضیان و دانشجویان عزیز می توانند جهت پیگیری و اطلاع از گردش نامه خود با به همراه داشتن شماره نامه به واحد دبیرخانه (آقای کمالی) مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۵۰۵۰۱۹ تماس حاصل فرمایند

خدمات


  • مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی: دکتر علی خالق خواه (رئیس کمیته)
  • مدیر نظارت و ارزیابی: دکترحسین محسنی (دبیر کمیته)
  • مدیر امور اداری: سید ناصر هاشمی (عضو کمیته)
  • مدیر حراست: دکتر علی ناصری منش (عضو کمیته)
  • رئیس دبیرخانه: کمال الدین کمالی (عضو کمیته)
  • رئیس اداره روابط عمومی: احد اقبالی (عضو کمیته)
  • مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات: غلامرضا یوسفی فعال (عضو کمیته)
  • کارشناس فناوری اطلاعات: سید کاظم اسدی ( عضو کمیته)
  • مسئول سامانه الکترونیکی سامد: دکتر مهدی داوری (عضو کمیته)