ورود به سایت

 

فرم های عمومی معاونت پژوهشی
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی امتحان جامع مدارک مورد نیاز برای تحویل پایان نامه به گروه جهت ارزیابی فرم گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی
فرم هزینه کرد پایان نامه فرم ۱۰۶-فرم درخواست سخنرانی فرم ۱۰۷- چک لیست تهیه و تنظیم پایان نامه- رساله
فرم ۱۰۸: درخواست ۵۰ درصد اول کمک هزینه پایاننامه / رساله فرم ۱۰۹: درخواست ۵۰ درصد دوم کمک هزینه پایاننامه / رساله فرم ۲۰۱: فرم برگزاری کارگاه انجمن‌های علمی در دانشکده علوم پایه
فرم ۲۰۲:فرم انتخاب استاد راهنما برای دروس کارآموزی تابستانی و پروژه دانشجویان کارشناسی فرم درخواست کمک هزینه رساله دکتری فرم درخواست کمک هزینه پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم صورت ریز پرداختی فرم استفاده از آزمایشگاه در ساعات خارج از وقت اداری فرم مشخصات داوطلبان حق التدریسی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی
فرم پرداخت ارزیابی جامع دکتری راهنمای نحوه تدوین و نگارش پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکترا صورت جلسه هزینه کرد پایان نامه و رساله
 
  فرم موافقت نامه حضور فیزیکی دانشجوی دوره دکتری(مربوط به شیوع کرونا)
 

سایر فرم های عمومی
 
فرم سولات امتحانی پایان ترم فرم درخواست کالا از انبار    (فایل word) --- ( فایل PDF) فرم شرکت در سمینار
فرم درخواست خرید  فرم پیوست خرید خارجی با جدول فرم استعلام از امور فناوری
انتقال اموال اسقاط درخواست خودرو برای بازیدهای علمی


 CAPTCHA