ورود به سایت

برگزاری کارگاه شکست عاطفی - انجمن علمی مشاوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۰ - 16:00 | 
انجمن علمی مشاوره
عنوان فعالیت: کارگاه شکست عاطفی
نوع فعالیت: فعالیت آموزشی
سطح برگزاری: استانی
مدرس: آقای جمال سوره
محل برگزاری: سالن بصیرت
مسئول برگزاری: آقای سینا صادق
مجموعه همکار: مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
زمان برگزاری: ۹ و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸
تعداد جلسات: ۲ جلسه
مدت برنامه: ۶ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۲۰ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- روابط سازنده و مخرب
- هیجان و رابطه
- پیام‌های خاردار

- تله‌های زندگی
- ذهن بیمار در رابطه

***


CAPTCHA