ورود به سایت

برگزاری کارگاه تولید کمپوست و ورمی کمپوست از ضایعات آلی - انجمن علمی علوم و مهندسی خاک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۱ - 15:30 | 
انجمن علمی علوم و مهندسی خاک
عنوان فعالیت: برگزاری کارگاه تولید کمپوست و ورمی کمپوست از ضایعات آلی
نوع فعالیت: فعالیت آموزشی
سطح برگزاری: دانشکده‌ای
محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مدرس: آقای دکتر هاشمی مجد
مسئول برگزاری: آقای سجاد شیخ قاسمی
همکاران اجرایی: اعضای شورای مرکزی انجمن‌ علمی علوم و مهندسی خاک

زمان برگزاری: ۹۸/۲/۳۱
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۴ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۵ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- آموزش‌های مرتبط با تولید کمپوست و ورمی کمپوست از ضایعات آلی


***


CAPTCHA