ورود به سایت

کارگاه آشنایی با آیین نامه‌های حمایتی و جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان - انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲ - 15:00 | 
انجمن علمی مهندسی مکانیک
عنوان فعالیت: کارگاه آشنایی با آیین‌نامه‌های حمایتی و جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
نوع فعالیت: فعالیت آموزشی
سطح برگزاری: استانی
مدرس: آقای قاسم شکری
محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی
مسئول برگزاری: آقای حسین هادی
همکاران اجرایی: کوروش وافری، حسین آذریان، صابر بهشتی، عرفان ایمانی

مجموعه‌های همکار (درون و برون دانشگاهی): مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه محقق اردبیلی، بنیاد ملی نخبگان
زمان برگزاری: ۹۸/۲/۲
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۳ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۷۰ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- انواع جایزه‌های تحصیلی بنیاد
- مدارک مورد نیاز برای کسب جوایز

- زمان‌بندی و مزایای این جوایز 

***

***


CAPTCHA